Etikettarkiv: TNC

Intressanta projekt om ekosystemtjänster

Att sätta ett värde på ekosystemtjänster är en viktig förutsättning för att ge företag och organisationer incitament för att jobba med dessa frågor och integrera dem i sina beslutsprocesser. Fler och fler börjar nu jobba med frågan och nedan kommer några exempel på intressanta projekt och samarbeten:
Natural Capital Project (NCP) –  utvecklar bl. a. mjukvara för att värdera ekosystemtjänster och ge beslutsfattare en möjlighet att ekonomiskt värdera “naturkapital”. Inkluderar framför allt marina och kustnära ekosystem.

Dow Chemical som bl. a. tillverkar pesticider har ingått ett partnerskap med TNC (The Nature Conservancy) för att utvärdera sin inverkan på olika ekosystem och hur de kan jobba med frågan.

Förra året ingick the World Bank ett ” Global Partnership for Ecosystems and Ecosystem Services Valuation and Wealth Accounting” Partnerskapet bygger på UNEP-projektet The Economics of Ecosystems and Biodiversity (TEEB) och kommer att inkludera bade I- och U-länder och flera NGO:s.

I april släppte The World Business Council for Sustainable Development (WBSCD) sin Guide to Corporate Ecosystem Valuation (CEV). Guiden ger ett ramverk för företag för att förbättra sitt beslutsfattande genom att även ha tillgång till information kring hur besluten kan påverka ekosystemtjänster.

Why We Should Put a Price Tag on Ecosystem Services   ENN environmental News Network

/Marie Pettersson

Ekosystemtjänster är business

Det blir mer och mer uppmärksammat hur betydelsefulla ekosystemtjänster är för företags lönsamhet och i slutändan fortlevnad. Som vanligt är det de stora ”jättarna” som går i täten för utvecklingen och det är ju inte för sin godhets skull de gör det.

Kemikalieföretaget Dow har nyligen inlett ett samarbete med Nature Conservancy (TNC) värt 10 miljoner dollar under en 5-års period. Målet är att räkna ut ekosystemkostnaderna för varje affärsbeslut. Miljöfaktorer kommer att bli en viktig del av företagets intäkter och utgifter i framtiden. Det slutliga målet är att låta ekosystemtjänster utgöra en självklar del i företagets affärsmodell.

”Protecting nature can be a profitable corporate priority and a smart global business strategy.”
Dow CEO Andrew Liveris

Ett annat företag som satsar inom detta område är Coca Cola. De har investerat 30 miljoner dollar i restaurering av flodområden och det finns fler exempel.

Än så länge handlar de flesta satsningar om vatten. Det är svårare att prissätta t.ex. biodiversitet. Och många företag kommer förstås att fortsätta att motsätta sig naturskyddande åtgärder som inskränker på deras verksamhet.

Samtidigt finns det undersökningar som visar på att företag tjänar på att visa miljömässig och social hänsyn. En rapport från Goldman Sachs som kom 2007 visade t.ex. denna typ av företag låg bättre än snittet vad gäller lönsamhet.

“It’s not a choice to play a zero-sum game anymore, the economy and the environment are interdependent.  And they’re united by one color: green.” Dow CEO Andrew Liveris

Läs mer:

/Marie Pettersson