Etikettarkiv: trafik

För höga kvävedioxidhalter i Malmö

För höga kvävedioxidhalter är ett problem i de flesta tätorter och då också i Malmö. Kvävedioxid är en giftig gas som irriterar luftvägarna och kan orsaka skador på lungorna. mer info 

I olika områden i centrala Malmö bl. a. på Djäknegatan och Amiralsgatan överskrider kvävedioxidhalterna miljökvalitetsnormen för kvävedioxid. Därför upprättade Länsstyrelsen i samarbete med bl.a. Malmö stad år 2007 ett åtgärdsprogram som skall få bukt med problemet. Det är till största del Malmö stad som skall utföra de beslutade åtgärderna. Vid den senaste uppföljningen visade det sig att åtgärderna inte biter som man hade förväntat sig. Fristen för uppfyllelse i åtgärdsprogrammet går ut de 31 december 2008 och som det ser ut nu behövs det ett mindre mirakel för att greja saken. Sydsvenskan

Åtgärdsprogrammet innehåller däremot ett antal ”långsiktiga reservåtgärder” som de kallas för. Bland dessa finns åtgärden ”införande av trängselavgifter/miljöavgifter”. Att styra människors beteende med hjälp av ekonomiska styrmedel är en väldigt bra sak, tycker en del, såsom folkpartiet och miljöpartiet i Malmö. Andra, såsom Malmö stad, tyckte i ett remissyttrande till åtgärdsprogrammet från i början av 2007, att trängselavgifter/miljöavgifter  föreställer en för stor kostnad, är onödiga samt att det finns risk för att stöta sig med de boende i staden.

Jag själv bor med familj i centrala Malmö och vi utsätts då dagligen av alldeles för höga halter kvävedioxid, bortsett från alla cancerframkallande PAH och småpartiklar som vi andas in. Trängselavgifter eller nedsatt hälsa för mig och min familj. Ingen svår avvägning för mig. Hit med trängselavgifter eller miljöstyrande vägavgifter eller vad man nu vill kalla dem för. Jag tycker inte att människors hälsa skall väga så lätt, bortsett från detta finns det ett lagkrav (miljökvalitetsnormen för kvävedioxid) att leva upp till.

Till Länsstyrelsen och Malmö stad kan jag bara säga: Det gäller att våga! Det finns många åtgärder i åtgärdsprogrammet som är bra. Kombinerade med trängselavgifter/miljöavgifter kommer dessa att ge önskat resultat.

/Iris Rehnström

Läs mer:

Miljövänliga miljöbilar?

Jag har under en längre tid förundrats över begreppet ”miljöbil”. Förutom att det finns många olika definitioner (av vilka den statliga ser ut att gå vinnande ur striden) så kan man fråga sig om en bil kan vara miljövänlig. Bilar påverkar miljön på ett flertal sätt, t.ex. med buller, spridning av partiklar och giftiga ämnen, förbrukning av ändliga resurser och genom sin klimatpåverkan. Av dessa så riktar sig dagens definition in sig på klimatpåverkan. Men idag ryms både en stor törstig etanolbil och en liten bränslesnål diesel i samma kategori trots att det egentligen inte är bilen som står för klimatpåverkan utan det är bränslet. Därför blir talet om miljöbil missvisande. Jag kan förstå nyttan med att ha ett lätt begripligt system för att öka försäljningen av bilar med mindre miljöbelastande egenskaper, men med bara en lite större pedagogisk insats kunde man ha nått betydligt längre än vad man gör med dagens system.

Förutom att vi har problem med den ständiga höjningen av koldioxidhalten i atmosfären har vi också en begränsad tillgång till energi. Jag tycker därför att man i stället skall införa två kategorier för bilar istället för en miljöbilsdefinition. En för energieffektiva bilar och en för bilar som kan gå på klimatvänliga drivmedel, plus en kombinationskategori. En stor törstig bil som går på biogas skulle då få ett poäng för att den går på förnybart drivmedel, en liten bränslesnål dieselbil skulle få ett poäng och en liten bil som går på biogas skulle få två poäng. Sedan skulle olika förmåner vara kopplade till hur många poäng bilen får.

Detta skulle inte lösa alla problem t.ex. att etanolbilarna tankas med bensin, men det skulle vara bättre än dagens system. Vad tycker du?

/Markus Paulsson