Etikettarkiv: transparens

Veckans begrepp: Anti-korruption

Anti-korruption är en viktig komponent i CSR- eller hållbarhetsarbetet, bland annat ingår det i FN:s Global Compacts tio principer för hållbar utveckling.  Korruption fungerar som ett samlingsbegrepp för en mängd beteenden. Transparency Internationals definition är att ”korruption är att utnyttja sin ställning för att uppnå otillbörlig fördel för egen eller annans vinning”. Korruption förhindrar både samhällelig och ekonomisk utveckling genom att skapa dolda transaktionskostnader (t.ex. mutor) som skadar handels- och investeringsmöjligheter, förvränger konkurrens och minskar förtroende i samhället. I det långa loppet undergrävs demokrati och mänskliga rättigheter vilket skapar osäkra samhällstrukturer.

Anti-korruption handlar om att bedriva ett systematiskt arbete mot korrupta hand-lingar. I många delar av världen beräknas korruption stå för 10 procent av företagens kostnader, så det finns alltså tydliga företagsekonomiska och samhälleliga vinster med att systematiskt arbeta mot korruption. Trots detta ser många företag inte länken mellan CSR/hållbarhetsarbetet och anti-korruptionsarbetet. Viktiga delar i företags anti-korruptionsarbete är att kartlägga och motarbeta sina risker för korruption och utveckla en intern policy för korruption som också bör finnas offentligt tillgänglig för att öka transparensen och trovärdigheten hos intressenter.

Korruptionslagstiftningen ser olika ut i olika länder. Därför är ett systematiskt arbete och en universell policy två viktiga delar för att säkerställa såväl laguppfyllnad som socialt ansvarstagande.

/Elin Dalaryd

 

FN en organisation med ett ansvarstagande i sönderfall

Vad händer när en an världens mest ansvarstagande organisationer inte klarar av att ta sitt interna ansvar? Ja den frågan är högaktuell efter att Ing-Britt Ahlenius fd. chef för FN:s internrevision OIOS sammanfattat sina synpunkter efter fem år i organisationen i en mycket kritisk rapport. En eloge till denna tuffa kvinna!

Hennes syn på situationen är att FN är en organisation i sönderfall med en mer, eller mindre inkompetent ledare, Ban Ki-Moon, som dessutom motverkar antikorruptionsarbetet. Annan kritik handlar om bristande genomsynlighet (transparens) och bristande styrning.

Kofi Annan den förre generalsekreteraren försökte ju på sin tid reformera FN:s arbete utan att fullt ut lyckas. Kofi Annan var ändå ganska framgångsrik i sin gärning och under hans tid formulerades the Global Compact med riktlinjer för ansvarstagande för multinationella företag. Han drog alltså sitt strå till CSR-stacken.

Nu har tyvärr utvecklingen gått i fel riktning för världsorganisationen. Inget företag eller organisation är ju starkare än sin svagaste länk i det här fallet de icke-demokratiska länder som inte anser sig ha något att vinna på att bekämpa korruption, förbättra de mänskliga rättigheterna, eller ta ökad miljöhänsyn. Hur får man med dem på tåget? Akrobatisk diplomati kanske? Säkert är i alla fall att FN aldrig kan bli bättre än medlemsstaterna tillåter.

Frågan är hur FN:s ställning kommer att te sig i framtiden. Är FN på väg att spela ut sin roll som världsforum? Det går ju inte att verka som ”världspolis” om man inte sopar utanför sin egen dörr först.

Läs mer:

/Marie Pettersson