Etikettarkiv: unep

Rapporter varnar för tillståndet i miljön inför Rio+20

Inför Rio+20 mötet om någon vecka har rapporterna om tillståndet i miljön i världen duggat tätt och det är ingen upplyftande läsning direkt.

Enligt en ny rapport publicerad i Nature är jordens ekosystem på väg mot en kollaps. 22 forskare varnar där för att vi står inför radikala skiften i ekosystemen när den mänskliga påverkan ökar, vilket kan ha en betydande negativ inverkan på levnadsförhållandena på jorden. Idag är 43% av jordens landyta omvandlad till jordbruks- och stadslandskap och man vet sedan tidigare att när mellan 50-90% av ett landskap förändrats drabbas även de kvarvarande resterna av opåverkad natur.

Nyligen kom även en varning i en FN-rapport att man endast sett framsteg för 4 av de 90 viktigaste uppsatta internationella miljömålen. De mål det gått bäst för är avskaffandet av ämnen som bryter ned ozonskiktet, avvecklandet av bly i bränsle, och målet att ge fler människor tillgång till rent vatten samt att stärka forskningen för att minska föroreningen av havsmiljön. Däremot går utvecklingen bakåt på många andra områden.

I UNEP:s rapport poängteras att man måste fokusera på de stora bakomliggande faktorerna som påverkar många av målen nämligen befolkningsökningen, urbaniseringen, ohållbara konsumtionsmönster och den fossilbaserade energianvändningen.

I floden av alla nattsvarta skildringar kommer även enstaka rapporter om positiva initiativ. Att jobba med miljöpåverkan har på senare tid fått flera dimensioner för företag. Fler och fler tittar på sin ekosystempåverkan och hur man kan minimera riskerna och dra nytta av de möjligheter som finns. Företagen Anglo American, PepsiCo, Vale, och Walmart m.fl. har t.ex. gått samman för att utveckla affärsstrategier för att skydda de ekosystem som de påverkar genom sina verksamheter i Brasilien.

För att komma vidare måste politiker, företag och allmänhet ta tag i de bakomliggande drivkrafterna och inte bara försöka åtgärda de symptom som uppstår i form av negativ påverkan på vår livsmiljö. Och då kan det t.ex. handla om utbildning, att styra mot hållbar konsumtion och produktion, investera i effektiv och hållbar energiförsörjning, investera i hållbara städer och se till att företag betalar för sin miljöpåverkan. Förhoppningsvis kommer resultatet av Rio+20 att vara mer än pompösa formuleringar utan egentligt innehåll.

Läs mer:

/Marie Pettersson

Ny FN-rapport visar att ekonomi och hållbarhet går hand i hand

I en ny rapport från FN:s miljöprogram UNEP slår man fast att den ”gröna kapplöpningen” i världen är ett faktum. I ”Green Economy Report” drar man slutsatsen att om alla länder investerade två procent av sin BNP inom tio utvalda sektorer som tillverkningsindustri, energi, transport och byggsektorn, så skulle den globala ekonomin gynnas och klimathotet elimineras.

Det gäller att investeringar görs i sektorer där de leder till grön tillväxt och gröna jobb och att allt ekonomiskt stöd till icke hållbara verksamheter som t.ex. utvinning av fossil energi tas bort. Det handlar om att använda resurser mer effektivt, och genom att värna om naturresurser och ekosystemtjänster förebygger man även fattigdom i utvecklingsländer.

Dessa tankar påminner mycket om de strategier som EU tagit fram för framtida hållbar resurshantering som vi tidigare skrivit om här på bloggen. Det gäller nu ”bara” att komma från ord till handling.

Den gröna ekonomin i världen växer hela tiden, men för att ge den en nödvändig hjälp på traven kommer det att krävas att världens ledare är beredda att investera och tänka i nya banor.

Läs mer:

/Marie Pettersson

Intressanta projekt om ekosystemtjänster

Att sätta ett värde på ekosystemtjänster är en viktig förutsättning för att ge företag och organisationer incitament för att jobba med dessa frågor och integrera dem i sina beslutsprocesser. Fler och fler börjar nu jobba med frågan och nedan kommer några exempel på intressanta projekt och samarbeten:
Natural Capital Project (NCP) –  utvecklar bl. a. mjukvara för att värdera ekosystemtjänster och ge beslutsfattare en möjlighet att ekonomiskt värdera “naturkapital”. Inkluderar framför allt marina och kustnära ekosystem.

Dow Chemical som bl. a. tillverkar pesticider har ingått ett partnerskap med TNC (The Nature Conservancy) för att utvärdera sin inverkan på olika ekosystem och hur de kan jobba med frågan.

Förra året ingick the World Bank ett ” Global Partnership for Ecosystems and Ecosystem Services Valuation and Wealth Accounting” Partnerskapet bygger på UNEP-projektet The Economics of Ecosystems and Biodiversity (TEEB) och kommer att inkludera bade I- och U-länder och flera NGO:s.

I april släppte The World Business Council for Sustainable Development (WBSCD) sin Guide to Corporate Ecosystem Valuation (CEV). Guiden ger ett ramverk för företag för att förbättra sitt beslutsfattande genom att även ha tillgång till information kring hur besluten kan påverka ekosystemtjänster.

Why We Should Put a Price Tag on Ecosystem Services   ENN environmental News Network

/Marie Pettersson

Kvicksilver kommer att förbjudas, först i Sverige men sedan även internationellt

Regeringen beslutade i mitten av januari att förbjuda användningen av kvicksilver i Sverige fr. o. m. juni 2009. Förutom att kvicksilver inte får ingå i produkter längre behöver även industrin och tandvården hitta ersättningsmaterial. Industrin får tid på sig fram till 2013.

Undantag från förbudet finns för ljusrör. Belysning och ljuskällor omfattas nämligen av RoHS-direktivet (direktiv 2002/95/EC om elektriska och elektroniska produkter), och berörs därmed inte av det svenska förbudet mot kvicksilver. Direktivet har generella gränsvärdena för ämnen reglerade genom direktivet.

Efter det svenska beslutet om förbud har nu också den internationella politiska arenan reagerat och kommit överens om att avveckla användningen av kvicksilver. FN:s miljöorgan UNEP har vid ett möte i Nairobi förra veckan enats om att ett rättsligt bindande avtal skall vara på plats senast 2013.

Kvicksilver är en av de miljöfarligaste tungmetallerna som inte bryts ner i naturen och som anrikas i näringskedjan.

Läs mer:

/Iris Rehnström

Följ klimatkonferensen på Bali

På hemsidan för FN:s klimatkonferens på Bali kan man följa förhandlingarna dag för dag och se tal, presskonferenser och liknande, samt läsa och ladda ner olika former av dokumentation. Motsättningar finns det än så länge gott om. Massor av nytt material och rapporter kommer i samband med konferensen för den som vill fördjupa sig i klimatfrågan och det politiska spelet runt om kring. Bland det mest intressanta är en rapport som i dagarna släpptes från UNEP som målar upp en ljus framtid för Clean Tech-branschen. Miljontals nya jobb i klimathotets spår, som Ny Teknik sammanfattar det hela.

/Daniel Eriksson