Etikettarkiv: utsläpp

Inför biltullar i Malmö

I Malmös miljöredovisning för 2008 kan man läsa att utsläppen i Malmö i genomsnitt förkortar Malmöbors livstid med 1 år. Vi är vana om att läsa och kanske själv uppleva hur många storstäder i världen lider av bilavgaser och andra utsläpp. Att problemen även finns på nära håll är lätt att glömma bort. Själv bor jag i Malmö och tycker trafiksituationen är fruktansvärd.

Lars Nerpin är projektchef och en av författarna till redovisningen.
– Jag kan inte se en minskning av bilarna om man inte påtagligt försvårar för dessa att ta sig fram, säger han till Sydsvenska Dagbladet. /Miljöaktuellt

Det finns mycket att göra och jag skulle gärna se biltullar in till Malmö. Är det rättvist att Malmö ska sponsra kommunerna runt omkring med arbete samtidigt som inpendlingen orsakar miljö & hälsoproblem för oss som bor i Malmö? Kan biltullar, trängselskatt, eller vad man nu vill kalla det, i kombination med bättre pendlingsmöjligheter kollektivt minska på trycket i Malmö så väger det definitivt upp nackdelarna. Dessutom minskar vi, förutom de lokala miljö- och hälsoproblemen, Malmös klimatpåverkan. Bara fördelar både lokalt och globalt med andra ord.

Läs mer:

/Daniel Eriksson

Rapport från Naturvårdsverket om nya bilars miljöpåverkan

Naturvårdsverket har släppt en intressant rapport med titeln Index över nya bilars klimatpåverkan 2008.

Några punkter från sammanfattningen:

  • Sverige har – trots en positiv utveckling – fortfarande den mest bränsleslukande personbilsparken i EU och koldioxidutsläppen för nya bensin- och dieselbilar ligger fortfarande bland de allra högsta.
  • Nya bensinbilar 2008 förbrukade i genomsnitt 7,5 liter per 100 km1, medan dieselbilarna förbrukade 6,3 liter, etanolbilarna motsvarande 8,0 liter bensin och gasbilarna motsvarande 8,5 liter bensin.
  • De genomsnittliga koldioxidutsläppen från alla nya bensin- och dieselbilar uppgick till 173 gram koldioxid per kilometer2, en minskning från 181 g/km föregående år.
  • Om man tar hänsyn till etanol- och gasbilarnas genomsnittliga klimatnytta – som uppskattas innebära 56 respektive 44 procents reduktion av klimatpåverkan3 – minskar utsläppen från nya bilar till i genomsnitt 150 g/km.
  • Om hänsyn även tas till låginblandning av etanol i bensin och RME i viss diesel minskar utsläppen från nya bilar till i genomsnitt 146 g/km.
  • Den potentiella klimatnyttan för en etanolbil är en utsläppsreduktion på cirka 65 procent. För en gasbil är den potentiella utsläppsreduktionen cirka 85 procent.

Läs mer:

Index över nya bilars klimatpåverkan 2008.

/Daniel Eriksson

Skåne bra på klimatarbete

Miljöaktuellt skriver att Skåne är bra på klimatarbetet. Enligt Länsstyrelsen i Skåne har utsläppen av växthusgaser minskat med 25 % sedan 1990, jämfört med 9 % i resten av landet.

Bland annat har utsläppen från uppvärmningen minskat med över 75 procent. Bakom den siffran ligger över 6000 ansökningar om att byta ut oljepannan till mer miljöanpassad uppvärmning. /Miljöaktuellt

Som boende i Skåne är siffrorna naturligtvis mycket glädjande och det låter ju väldigt bra, nästan för bra. Har Skåne verkligen lyckats minska med 25 % så ger det naturligtvis ett ordentligt hopp för framtiden.

Läs mer:

/Daniel Eriksson

Industrin och miljöproblemens utveckling

Företag i Sverige har under många år arbetet aktivt med att minska sina miljöstörande utsläpp. Till viss del har arbetet skett under en tvingade lagstiftning och till viss del som frivilliga åtagande. Det man fokuserat på är emissioner av miljö- och hälsoskadliga ämnen till luft och vatten. Detta, att utsläppen minskar, har länge varit känt inom miljörörelsen och för att verkligen visa detta beställde Svenskt Näringsliv förra året en rapport från IVL kallat ”Några miljöindikatorer för svenskt näringsliv”. I Svenska Dagbladet läste jag idag en insändare som tog upp resultatet från den rapporten och författaren ville visa på att näringslivet blivit mycket bättre på miljöfrågor. Visst har de blivit bättre på flera områden men vad insändarskribenten missar är att de stora utsläppen inte kommer från skorstenarna eller avloppen idag utan de sker vid fabriksgrindarna. Det är råvarorna (inkl. energi), transporterna och de färdiga produkterna som står för den största miljöpåverkan idag.

Många av de företag som jag kommer i kontakt med arbetar nu också aktivt med att minska miljöpåverkan från sina produkter och sina inköp. Utvecklingen har börjat och inom några år tror jag att vi kommer att se stora resultat. Utsläppen från företagen kommer att minska ytterligare och produkterna kommer att bli mindre miljöbelastande.

Varje produkt som tillverkas har alltså ha en allt mindre påverkan men problemet idag är den stora mängden produkter som köps och som sedan blir avfall. En stor del av miljöpåverkan uppstår alltså efter tillverkningen och här är konsumenten en viktig del. Hur konsumenten agerar spelar roll, inte så mycket för varje enskild liten produkt utan för att vi använder så många produkter varje dag. Miljöproblemen flyttas från företagen till individerna, d.v.s. företagens andel av miljöproblemen minskar och konsumenternas ökar. Kommer vi att ta det ansvaret som samhällsmedborgare som det innebär eller behöver vi hjälp på vägen (t.ex. lagstiftning) för att axla det ansvaret?

Läs mer:

/Markus Paulsson

Ökade utsläpp påverkar vår hälsa

Förorenande utsläpp påverkar oss människor i hög grad. Hörde igår på Rapport att vi har dålig luft i Sverige och att 5000 dör varje år pga. av föroreningar som svaveldioxid, bensen, kväveoxider mm. Har väl förstått att man kan få cancer, men inte att även hjärtinfarkter och slaganfall kan bero på dålig luft. Speciellt dieselavgaser ökar risken för hjärtinfarkt. Och man ska undvika att träna i förorenade miljöer pga. den extra påfrestningen på kroppen, i alla fall om man tillhör en riskgrupp.

Miljökvalitetsmålet om ren luft till 2020 är osannolikt att uppnå tyvärr. Speciellt partikelutsläpp och utsläpp av kvävedioxid och bens(a)pyren är svåra att få bukt med.

Detta beror delvis på utsläpp som kommer från andra delar av Europa, men vi behöver skärpa oss en hel del själva också. En annan nyhet i går var nämligen att utsläppen av koldioxid från trafiken ökade med 14 % mellan 1997 och 2007 pga. lastbilstrafiken. Detta medför såklart även ökade utsläpp av en rad andra föroreningar.

När det gäller partikelutsläpp är dubbdäck en stor bov. Samtidigt är de överlägsna på isiga underlag och personligen är jag inte riktigt beredd att tumma på säkerheten.

För att förbättra läget behöver vi föra över mer av transporterna till järnvägen istället. Kanske borde denna byggas ut för ökad säkerhet och effektivitet.

Nu väntas EU-kommissionen meddela att Sverige ska minska sina koldioxidutsläpp med 17 % jämfört med 1990 års nivå. Då får vi hoppas att vi samtidigt kan minska en hel del andra utsläpp på köpet.

/Marie Pettersson

Motion på recept – mindre läkemedel i naturen

Danmark satsar stort på så kallad motion på recept. Det innebär att patienter med en osund livsstil ska ordineras motion och kostförändringar i stället för läkemedel. Även i Sverige arbetar man med liknande koncept på olika håll. Idag är några av de mest storsäljande läkemedlen till för livsstilsåkommor som exempelvis blodfettssänkande och blodtryckssänkande. En stor del av de som äter dessa mediciner hade sluppit det om de i stället åt bra och motionerade. Om man tar bilen till jobbet istället för cykeln och dessutom tar en hamburgare på drive-in restaurangen på vägen hem, tycker i alla fall inte jag att skattebetalarna ska sponsra läkemedel så att dessa individer kan fortsätta sin osunda livsstil. Läkemedel i miljön börjar bli ett stort problem och det mesta av de läkemedel vi stoppar i oss kissar man ut igen och de passerar i många fall genom avloppsreningsverken och ger återverkningar i naturen. (se exempel från Malmö) Så ska man ha rätt till en osund livstil genom att frossa i mat och ta bilen istället för cykeln och belönas genom att skattebetalarna sponsrar ens medicin? En livsstil som flera gånger om ger stora miljöproblem. Jag tycker i alla fall att det är något sjukt med det! /Daniel Eriksson