Etikettarkiv: utveckling

Report from Bolivia: It’s difficult to be honest

I am currently in La Paz, Bolivia, on a mission to write my bachelor’s thesis in economics. The thesis is about agricultural cooperatives as economic organizations and the potential for development of such entities. The object of my study is a multilevel cooperative called El Ceibo. El Ceibo is the only chocolate producer in the world where the farmers are members of the same organization that actually produce chocolate products out of the bean, which means they get a part of the profit. More importantly, the chocolate is divine!

Today I visited the cooperative’s headquarters in El Alto, a city nearby La Paz. I met with the president and other members of the management, which really just are regular farmers elected democratically by each village-cooperative. It was a very interesting meeting and they prepared me for the field. I regretted mentioning that that their products going to European and North American markets are fair trade certified, however.To them the products were still not fair. The payment to regular farmers is still low, and they lead hard lives. The products that they export to international markets may actually benefit the farmers with a price premium. But a fairly low demand for fair trade products in western societies creates an excess supply of fair trade products and the farmers are forced to sell parts of the production to domestic markets as non-fair trade. However, the management staff pointed out other types of benefits that comes with the cooperative life style. It simply makes investments and relative security a reality.

A difficulty for El Ceibo is the competition of non-honest firms, such as producers that avoid paying taxes or that market non-organic products as being organic. Such companies may actually be able to offer a higher price for cocoa to the farmers. This, perhaps, demonstrate the importance of certifications and controls that guarantee  that a product is really organic.

To learn more about El Ceibo, visit http://www.elceibo.org

/Cecilia Holmgren

Land for sale – SVT Play

SVT fortsätter att sända bra och tänkvärda dokumentärer. Nu senast var det Land till salu:

De senaste årens finansiella kriser har haft effekt på områden som är relativt okända för allmänheten. Då jakten på råvaror blir allt besvärligare, har rika länder börjat köpa upp stora områden i Afrika för att säkra tillgången på mat. Det är en utveckling som kan få katastrofala följder för världens fattiga. Denna vecka visar SVT dokumentären Land till salu, där skillnaden i förutsättningar för fattiga och rika länder blir mycket tydlig. /SVT

I vanlig ordning när det gäller SVT Play får du skynda dig att titta innan programmet tas bort av rättighetsskäl.

/Daniel Eriksson

Frukostmöte om lagefterlevnad enligt ISO 14001

Den 10 februari 2011 ordnas det ett frukostmöte på TEM om vilka krav som ställs på miljöledningssystemen och hur man lever upp till kraven i praktiken. Johan Nilsson, mångårig revisor på SP Certifiering, kommer och berättar om hur tankegångarna går hos certifieringsorganen. Dessutom spanar han in i framtiden och berättar för oss om trenderna och möjlig utveckling av ledningsstandarden ISO 14001. TEM avslutar med att berätta om praktiska metoder och verktyg man kan använda sig av i sin organisation för att på ett enkelt sätt kunna arbeta med frågan. Mer information om mötet, tider och anmälan hittar du på länken.

/Markus Paulsson

DDT på tapeten igen

Återigen dyker det upp personer som förespråkar användandet av DDT för att bekämpa myggor. På Sydsvenskans opinionssida argumenterar läkaren Henry Miller för att återinföra storskalig användning av DDT för att bekämpa malaria i fattiga länder. DDT började användas på 30-talet då det är effektivt på att döda insekter men blev ökänt redan på 60-talet för att det orsakade fågeldöd trots att det har låg akut giftighet för fåglar och människor. Anledningen till att fåglarna dog var att DDT (och dess metaboliter) är fettlösligt och det anrikas för varje steg i näringskedjan. (Läs mer om bakgrunden på Wikipedia.)

Miller förespråkar visserligen bara att man skall använda DDT inomhus och eftersom ”ämnet finns kvar efter besprutning” är det ett utmärkt alternativ till att döda myggor. Målet med att döda myggorna är att hindra spridningen av malaria. Jag kan förstå att en läkares önskan om att snabbt kunna fixa ett sätt att förhindra att många miljoner människor insjuknar i malaria, men tyvärr har insekter en egenhet att bli resistenta mot de medel som används mot dem. Senast idag kom en ny rapport om att myggor blir resistenta mot olika medel som används mot dem.

Om Miller får som han vill kommer vi att kunna rädda många människor idag från att bli sjuka, men om ett okänt antal år kommer myggen att komma tillbaka och sprida malaria igen. Samtidigt vet vi att den DDT som sprids kommer att finnas kvar i naturen i åtminstone 30 år och orsaka skador på ekosystemet och ett okänt antal cancerfall, nedsatt fertilitet m.m. Är dagens vinster i form av förbättrad hälsa värt ett framtida lidande i form av försämrad hälsa? Själv satsar jag på ett bra myggnät – då slipper jag få malaria och jag förgiftar inte heller andra.

Markus Paulsson

Samhällsentreprenörskap – What’s in it for me?

Den som engagerar sig som samhällsentreprenör kan vinna viktiga möjligheter till personlig livskvalitet och långsiktig konkurrenskraft på arbetsmarknaden.

Då man startar en kommersiell verksamhet blir huvuddelen av intresset nästan oundvikligen kopplat till att göra så stor (kortsiktig) ekonomisk vinst som möjligt. Verksamhetens egentliga utvecklingsmål och dess sanna vision riskerar därmed att hamna i skymundan och bli mindre tydliga. Då en innovatör däremot försöker starta och utveckla en verksamhet ”enbart” därför att hon/han känner att verksamhetens ambition är verkligt viktig så ger detta en mer markant anknytning till verksamhetens egentliga existensberättigande och även starkare kopplingar till andra individers mer grundläggande intressen för att medverka.

Det finns idag en stor medvetenhet om att samhället behöver innovatörer. För att bli en duktig innovatör måste man träna på innovation. Den som tränar på innovationens centrala mekanismer och fundamentala grund — som är bredare och djupare än att ”bara” tjäna pengar — ökar sin möjlighet att bli mer värdefull som medarbetare i att skapa fler och starkare innovationsprocesser. Efter hand kan sådan träning ge möjlighet att medverka i allt viktigare sammanhang. Därför är det ofta en bra träning att medverka i att driva innovativa processer som inte är allt för inriktade på kortsiktig ekonomisk lönsamhet. Det är givande att träna på att skapa verkligt viktigt engagemang.

För att människor skall bli motiverade att satsa sitt engagemang i ickekommersiellt innovativt arbete är det dock viktigt att de kan lita på att de efter hand kan bli uppskattade (för att de lyckats, och även för att de avgränsat sett har misslyckats och därigenom gjort viktiga lärdomar), så att de efter hand kan få lön för mödan. En nyckel till att skapa och stärka motivationen att engagera sig (och inverstera sin tid) för en hållbar utveckling är att det finns samhällsaktörer visar att de uppskattar den som verkligen försöker göra något.

/Reine Karlsson