Etikettarkiv: vindkraftverk

Är snabbare prövning av vinkraftsbyggen enbart positivt?

På senare år har utbyggnadstakten av vindkraftverk i Sverige blivit bland de långsammaste i Europa och detta vill miljöminister Andreasvindkraft2 Carlgren göra något åt. Idag räknas vindkraftverk som miljöfarlig verksamhet av betydande omfattning och omfattas av miljöbalkens bestämmelser. Dessutom måste kommunalt bygglov finnas. Som skräckexempel nämns vindkraftsparker där det tagit tio år från planeringsstadiet till det att den kunnat börja byggas.

Så ska det naturligtvis inte vara. Frågan är bara om det är för många regler och  instanser som är problemet, eller om det helt enkelt handlar om ineffektiv och långsam handläggning. Sattes det till mer resurser så kunde troligtvis förfarandet snabbas upp väsentligt. Tycker inte att det är rätt väg att gå att släppa för mycket på dagens ”restriktioner”, det finns en anledning till att systemet är som det är.

Det är väl klart att vindkraftsföretagen ondgör sig över ”jobbiga” husägare som tycker att det bullrar för mycket, eller får sin utsikt förstörd och ”fnoskiga” ornitologer som värnar om någon utrotningshotad fågel. Tycker att det t.ex. är ganska sunt att upprätta en översiktsplan för lämpliga vindkraftsområden innan man ger bygglov. Och närboende måste självklart ha möjlighet att komma in med en överklagan, sedan gäller det förstås att en sådan behandlas snabbt så att processen kan gå vidare.

Vindkraft är naturligtvis ett viktigt inslag i floran av förnyelsebara energikällor, men som med det mesta finns det även en baksida och en gräns där skadan blir större än nyttan. En analogi är vattenkraften där ett antal älvar är skyddade för att man tycker att denna gräns överskridits.

Vindkraften måste även fortsättningsvis prövas på ett heltäckande sätt och prövningen får aldrig bli ett hafsverk som fungerar som ett spel för galleriet. Och som jag tidigare påtalat så finns det andra miljöproblem än växthuseffekten. Allt måste vägas samman.

Läs mer:

/Marie Pettersson

Vindkraftshandbok från Boverket

Boverket har nyligen släppt en ny handbok för vindkraft. Den ersätter tidigare utgåvor och riktar sig till kommuner och företag, men det finns mycket matnyttigt även för andra intresserade.

Läs mer:

/Daniel Eriksson

Energi slösas i köpcentrum

Hörde i morse på radio att en forskare på Chalmers kommit fram till att köpcentrum är stora energislukare. Tydligen förbrukar landets runt 350 köpcentrum och handelsplatser inomhus nästan dubbelt så mycket el som hela den svenska vindkraftsparken producerar. Problemet förvärras av att de både behöver värmas och kylas på vintern.

Själv har jag mest tänkt på problemet med ökade transporter till köpcentrum utanför städerna, men energiförbrukningen måste ju när man tänker efter vara betydande också.

Enligt studien är det stor skillnad i energiförbrukning mellan de slösaktigaste och mest sparsamma galleriorna. Beräkningar visar att man skulle kunna spara el och uppvärmning av motsvarande 20 000 villor. Inte illa!

Kunde man inte åtminstone låta bli att värma utrymmet utanför affärerna i gallerian på vintern, folk har ju ändå vinterjackor på sig. Och sluta bygga stora köpcentrum överallt! I min närhet (Lund) vimlar det formligen av dem. Satsa på centrumhandeln istället det tjänar miljön på!

/Marie Pettersson

Energimyndigheten visar framfötterna, vill ha 6 000 vindkraftverk i Sverige

På DN Debatt skriver idag Energimyndigheten att de vill utöka antalet vindkraftverk i sverige från 800 till 6 000.

Svensk vindkraft producerar i dag 1,4 terrawattimmar el. Sveriges nationella planeringsmål för elproduktion från vindkraft bör sättas till 30 TWh år 2020, det vill säga avsevärt högre än nu gällande 10 TWh till år 2015. Annars klarar vi inte att nå upp till EU:s målsättning att 20 procent av all energiproduktion år 2020 ska komma från förnybara källor. Det förutsätter i sin tur en ökning från dagens cirka 800 vindkraftverk till mellan 3 000 och 6 000 verk.

Ett mycket bra förslag. Artikeln förklarar på ett bra sätt problematiken i Sveriges energiförsörjning, om den nu ska bli hållbar. Vattenkraften är utbyggd, solenergi ligger lite längre fram i tiden, vågkraft likaså, bioenergin räcker inte till. Kärnkraft kan i och för sig vara ett alternativ om man endast ser till växthusproblematiken. När det gäller vindkraft är Tyskland och Danmark föredömen med en relativt stor del av sin energiproduktion från vindkraft. I Sverige har det gått långsammare, till stor del på grund av alla överklagande. På något sätt måste det nationella och det globala intresset gå före lokala bakåtsträvare. En klassisk NIMBY, Not In My Back Yard. Man är kanske till och med för vindkraft, men någon annanstans, inte där jag bor. Snurrande ”vindmöllor” har faktiskt varit en del av kulturlandskapet i hundratals år, vilket är lätt att glömma bort. Korsfeldt föreslår i debattartikeln en enklare tillståndsprocess och att vinkraftsinvesterarna endast ska behöva ha kontakt med en myndighet. Bra förslag som borde ha genomförts för 10 år sedan. Vi kan bara hoppas att regering och riksdag är tillräckligt modiga och insiktsfulla för att ta till sig budskapet och komma med rätt beslut i frågan.

Ett energialternativ man dock inte får glömma bort är besparingar. Den kWh vi INTE använder, behöver inte produceras. Enligt uppgift är 20 % av hushållens energiförbrukning så kallad ”standby-el”, dvs energi vi inte behöver. Datorer, videoapparater, laddare osv som står och drar el när vi inte använder dem. En annan stor energikälla som inte är fullt utbyggd är spillvärme från industrin, där det fortfarande finns en stor potential. När det gäller framtidens energiförsörjning är det många bäckar små som gäller, det finns inte en enkel lösning. Hela rapporten finns som pdf! /Daniel Eriksson