Etikettarkiv: WHO

Giftfri vardag – en möjlig framtid?

Klimatförändringarna i all ära, men när det gäller miljöfrågor är det problematiken med farliga kemikalier i vår närmiljö som oroar mig mest. För detta är ett problem som direkt berör oss alla dagligen. Vi lever i ett kemikaliesamhälle med kemikalier i allt från kläder, möbler och förpackningar till kvitton, datorer m.m. Vi har hundratal kemikalier i vårt blod där innehållet varierar beroende på när vi är födda och i vilka miljöer vi vistats.

För mindre än en vecka sedan kom en rapport från WHO-UNEP som beskriver sambanden mellan hormonstörande ämnen i vår vardag och sjukdomar som cancer, diabetes, och fetma. Även en mängd tillstånd som påverkar vår fertilitet som låg spermiekvalitet, för tidiga födslar och missbildade könsorgan kan sättas i samband med denna typ av kemikalier. Bakom rapporten ligger tio års världsledande forskning. Minst 800 kemikalier misstänks kunna påverka hormonsystemet. Och enligt forskare på området är effekterna så allvarliga att dessa kemikalier bör regleras omgående.

Det som bekymrar mig är hur man ska värja sig i vardagen, hur kommer man undan? Svaret är väl att man bara till viss del kan göra det genom aktiva val. I vissa fall sitter man fast i lagstiftarnas val att inte lagstifta, eller reglera. Barn som rör sig på golvet där damm med gifter i finns, och som suger på diverse saker, är mest utsatta. Samtidigt går det ju inte att skydda dem fullt ut. Man kan ju inte hålla barnen hemma från förskolan bara för att där antagligen finns madrasser med flamskyddsmedel, leksaker med mjukgörare i och PVC-golv.

Vad vi än gör så kommer vi att på ett betydande sätt bli påverkade under vår livstid. Har vi otur blir vi en av dem som drabbas av någon kemikalierelaterad sjukdom, eller har någon närstående som blir det. Som läget är nu får man hoppas på bra gener och lite tur.

Men nu när vi vet, eller anar vilka risker som finns, ska vi inte fullt ut tillämpa försiktighetsprincipen då? Det pratas om att ny EU-lagstiftning kan komma 2015 och det är väl bra, men det lär dröja innan den är tillräckligt heltäckande, och vi röjt upp bland de kemikaliefällor som finns idag. Med tanke på all ohälsa och den ökade belastningen på sjukvården som alla gifter i miljön ger upphov till så borde det vara samhällsekonomiskt rimligt att säga stopp nu, så att åtminston våra barnbarn slipper den giftiga cocktail som är en oundviklig del av vår vardag idag.

Läs mer:

/Marie Pettersson

Klimatvänligt sjukhus från HCWH och WHO

healthy hospitalsHealth Care Without Harm och WHO har publicerat ett diskussionsunderlag för hur sjukvården och sjukhus ska kunna bli mer klimateffektivt. Intressant läsning för alla med ett intresse i hållbar sjukvård.

/DanielEriksson

Har svininfluensa att göra med svin i alla fall?

Dåliga produktionsvillkor vid grisuppfödning i Mexiko misstänks ligger bakom mutation av bakterier, såsom salmonella- och campylobacter, till svininfluensa.

Trånga utrymmen och dåliga hygienska förhållanden ger upphov till utbrott av sjukdomar som sedan i sin tur botas med antibiotika. Överanvändning av antibiotika i sin tur kan leda till antibiotikaresistenter bakterier ………och så slutar sig cirkeln.

Vem är det som drabbas? Inte svinen i alla fall….. Kanske dags att ge världens djuruppfödare incitament för att gå från billig massproduktion till ekologiskt djuruppfödande?

Det som slår mig i det här sammanhanget är likheten med Creuzfeldt Jakob sjukdomen och de fel , som vi gjorde på 1990 -talet när vi matade kossorna med animalisk föda för att öka produktionen.

Den globala organisationen Avaaz uppmanar människor att underteckna att upprop till WHO och FN:s livsmedelsorganisation FAO för att utreda och begränsa oetisk uppfödning av slaktdjur.

Läs mer:

Svininfluensa ett resultat av dåliga produktionsvillkor (Miljöaktuellt)

Avaaz – upprop

/Iris Rehnström