Etikettarkiv: yrkesutbildning

Kurs i hållbar produktutveckling

Produktutvecklare har en mycket viktigt roll för att vi ska kunna få en utveckling av samhället i en hållbar riktning. Mer och mer av vår miljöpåverkan sker genom de produkter vi dagligen konsumerar. Det finns alltid någon som bestämmer hur produkterna skall se ut, vad de ska innehålla och hur de ska produceras. Produktutvecklarna är här en viktig grupp med stor möjlighet att påverka produkternas miljöprestanda. Därför är det mycket viktigt att de har kunskap och förståelse för miljön och den påverkan som det moderna samhället har på miljön. Jag är därför glad att kunna meddela att personalen på TEM kommer att medverka som lärare i en kurs i Metodutvecklare för hållbar produktutveckling. Kursen är en yrkesutbildning som kommer att starta hösten 2010. Läs mer om kursens i informationsbladet och i informationsbrochyren.

Markus Paulsson