Om TEM

TEM-funderingar drivs av personal från Stiftelsen TEM i Malmö. TEM bedriver konsultverksamhet, leder forsknings- och utvecklingsprojekt, driver nätverk och håller näringslivsanpassade utbildningar, allt med fokus på hållbarhet.

www.tem.se

Vi finns i Skåne, men verkar både nationellt och internationellt. Våra kunder är allt från större koncerner till små- och medelstora företag, myndigheter, kommuner och landsting.

TEM har ingen grundfinansiering utan verksamheten finansieras genom konsultuppdrag, forskningsprojekt och liknande. TEM är en vinstdrivande organisation, men eftersom organisationsformen är en stiftelse investeras eventuellt överskott i utveckling av verksamheten. TEM bildades 1981 och omvandlades till en stiftelse 1984. Stiftelsens grundare var Lunds Universitet, Malmö Stad och Sjöbo kommun.

Har du några frågor om TEM eller TEM-funderingar så maila oss på: tem@tem.se eller ring oss på 040 – 606 55 80

Vår adress är:
Stiftelsen TEM
Stortorget 17, 1tr
211 22 Malmö