Många system för miljöklassning av byggnader

Nu slår miljöcertifieringarna av byggnader igenom på allvar. Samtidigt finns det en uppsjö av olika klassningar och det är inte helt enkelt att hitta rätt.

Green building är EU:s väletablerade koncept. Men till skillnad från de andra klassningarna handlar den här bara om att minimera energiförbrukningen.

Miljöklassad byggnad är ett svenskt initiativ som är på väg att slå igenom. Denna klassning är anpassad efter svenska förhållanden och har utvecklats tillsammans med branschen under tio år. Man tittar främst på energihushållning och utfasning av kemikalier. På dessa områden är kraven högre än i utländska system.

LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) Systemet kommer ifrån USA. LEED fokuserar på ett antal nyckelområden som tillsammans ringar in helheten i byggprojektet. Systemet styr upp byggandet för att det ska bli så miljöriktigt som möjligt. Nyckelområden som bedöms och betygsätts är: mark, vatten, energi, material, inomhusklimat, kunskap och utbildning m.m.

BREEAM (BRE Environmental Assessment Method) utvecklades av Byggforskningsrådet BRE i Storbritannien i början på 1990-talet. BREEAM är det mest utbredda systemet för miljöklassificering i Europa, men krav på att anpassa BREEAM till svenska mått finns och är under utveckling. De klassificeringsområden som BREEAM fokuserar på är: energi, miljöledning, hälsa, transporter, vatten, material, avfall, landanvändning och ekologi, föroreningar.

BREEAM och LEED har i grunden samma mål, men som en jämförelse kan sägas att BREEAM fokuserar mer miljöpåverkan medan LEED lägger större vikt vid inomhusklimat och hälsa.

Generellt sätt passar olika typer av olika väl till olika fastigheter. Bygger man t.ex. ett lyxigt kontor med tanke på internationella köpare, så bör man sats på en internationell märkning för att köparna ska kunna jämföra olika objekt. Ibland kan man kombinera en svensk och en utländsk märkning för bästa resultat.

Tyvärr finns det idag inget riktigt bra incitament knutet till miljöklassningar, som t.ex. någon typ av skattereduktion. Nu hoppas man istället på att kommuner ska gynna miljöcertifierade byggnader på kommunal mark. Egentligen borde det vara en självklarhet eftersom en byggnad ska stå i 50 år och uppåt och under den tiden ha en miljöpåverkan som beror på de krav man från början ställt på dess miljöprestanda.

Lite trist med så många system, men kul att branschen är på väg i en hållbar riktning!

/Marie Pettersson

Kommentarer inaktiverade.