Program för kick-off NCSH på torsdag i Malmö

Nu finns programmet för vår kick-off för Nordic Center for Sustainable Healthcare i utskriftsvänligt format. Glädjande nog är det fullbokat och vi har talare och deltagare från Italien, Belgien Norge, Danmark, Stockholm, Jämtland, Skåne, Östergötland mm mm.

Program för kick-off 28 maj 2015 >>>

Vill du veta mer om Nordic Center, surfa in på:

sustainablehealthcare.se

Kick-off Nordic Center Sustainble Healthcare 28 maj Malmö

bildncshcDen 28 maj klockan 09.00 har vi kick-off för det nya nordiska centret för hållbar sjukvård. Vi har nu ett kanon-program klart och anmälda besökare från bla Italien, Belgien, Norge, Danmark, Jämtland, Stockholm och Göteborg. Förmiddagen blir mestadels svenska och eftermiddagen endast engelska. Talarna är:

Daniel Eriksson _ Marie Pettersson NCSH – Innovationsagenda – TEM
Ylva Wide Swecare
Anne Marie Jacobsen Region Huvedstaden, Copenhagen
Lena Woin Skånes universitetssjukhus
Short brake
Tore Havellen Oslo  Universitetssykehus
Company presentations Orbital systems
Green Furniture
Vensti Lighting
NFO Drives
OCO Nordic
Bauer – Lars Hansson
Lunch
Ulf Andersson Medeon
Amina Perino Politecnico di Turino
Lena Stigh Jegrelius Institute
Nicole Klemets Karolinska Universitetssjukhus
Marie Rodling-Wahlström Enheten för strategisk fastighetsutveckling, Region Skåne
Daniel Eriksson NCSH – TEM

Mer information finns här. Vi ses den 28 maj!

nordik center dump

/Daniel Eriksson

Social innovation: en inspirerande nätverksträff den 21 april

Under vårens sista nätverksträff den 21 april samlades medlemmar i TEM:s nätverk hos Individuell Människohjälp i Lund att diskutera ett aktuellt och komplext ämne, social innovation. Det finns många tolkningar av vad social innovation är och vem som är bäst lämpad att arbeta med det, men vi ville få mer klarhet i frågan och bjöd in talare som belyste ämnet från olika vinklar.

IMG_20150421_110838

 

Individuell Människohjälps ljusa lokaler i Lund var ett perfekt ställe att diskutera social innovation. Generalsekreterare Ann Svensén inledde träffen med en spännande berättelse om IM:s historia, grundaren Britta Holmström som hjälpte judiska flyktningar i Prag under andra världskriget, och IM:s verksamhet idag. ”Vi jobbar med de mest utsatta människor i de mest utsatta områden”, sa Ann och drog några exempel: en skola för döva barn i Nepal, ett habiliteringscenter för barn och ungdomar med speciella behov i Gaza och många andra otroligt viktiga och svåra åtaganden. Idag fokuserar IMpå empowerment – hjälp till självhjälp. Och enligt Ann går det inte att hjälpa människor utan innovation, bland annat social innovation, med inramning i mänskliga rättigheter.

bild (7)

IM jobbar med de mest utsatta människor i de mest utsatta områden

 

En självklar deltagare i en diskussion om social innovation är Mötesplats för Social Innovation vid Malmö Högskola, den samlande nationella kunskapsnoden för social innovation och samhällsentreprenörskap. Verksamhetsledaren Hanna Sigsjö satt tonen för dagen när hon berättade vad social innovation är och hur man jobbar med det i Sverige och i andra länder. Det är inget nytt fenomen, och länder med ett fungerade välfärdssystem har lång erfarenhet av sociala innovationer i vardagen. Vad gäller innovativa lösningar av sociala problem globalt, är USA, Kanada, Frankrike, Storbritannien i framkanten, medan i Sverige är Skåne med en mängd sociala entreprenörer den ledande regionen. Det viktigaste med social innovation är ett beteendeändrande och mätbara resultat.

bild (6)

Det är ofta svårt att hitta en effektiv lösning för ett samhällsproblem, men fler länder och verksamheter börjar inse att det lönar sig ekonomiskt, tycker Hanna Sigsjö

 

Yalla Trappan är ett kvinnokooperativ som startades av Christina Merker-Siesjö 2006 som ett projekt, och idag sprids konceptet i andra städer även utanför Sverige. I februari 2015 vann Yalla Trappan Malmö Stads Näringslivspris i kategorin mångfald. Under träffen berättade Christina om den spännande resan som Yalla Trappan har genomfört, från 8 anställda i början till 21 anställda och tre verksamhetsområden (catering och café, syateljé, konferens) idag. Medlemmar i kvinnokooperativet kommer från ”den tysta gruppen” – kvinnor som kom till Sverige och kämpar med att hitta sin plats i samhället. Yalla Trappan riktar sig mot den gruppen av kvinnor och hjälper de skaffa utbildning, jobb, vänner, och status även på hemmaplanen. Kvinnorna känner att de bidrar till sa,hället och får ett socialt sammanhang.

bild (4)

”I Rosengård behövs mammor som trivs, mår bra och tjänar egna pengar.” Christina Merker-Siesjö

 

Jonny Deubler och Fadi Barakat jobbar på Manpower, Sveriges största bemannings- och rekryteringsföretag som har enormt stor socialt påverkan. För Manpower är CSR-arbetet en självklarhet. Företaget engagerar sig i en rad sociala projekt kring bland annat ungdomsarbetslösheten. Och nyligen har Manpower kommit med i Good Malmö, ett projekt som Massive Entertainment, också medlem i vårt nätverk, satt igång med Uppstart Malmö och Arbetsförmedlingen. Syftet med Good Malmö är att anställa en ung människa i Malmö som idag inte har en anställning i minst ett år. Det handlar alltså om ett riktigt jobb, som 150 personer kommer att få under ett års tid. Till hjälp finns en rekryteringsgrupp från bland annat Arbetsförmedlingen och Manpower. Idag har cirka 70 företag anslutit sig till projektet, och projektledningen hoppas att fördubbla antal deltagare innan den 14 september – den stora rekryteringsdagen.

bild (3)

”Good Malmö är Manpowers vanliga verksamhet, men med en twist” säger Jonny Deubler och Fadi Barakat

 

Ett annat stort företag som berättade om sitt arbete med sociala problem var MKB. Bolaget äger 15% av hyresbostäder i Malmö, och dess sociala och miljöpåverkan är väldigt omfattande, vilket MKB är väl medvetna om. Stabila områden, varumärkesbyggnader och Malmös dynamiska utveckling är några av anledningar bakom bolagets aktiva CSR-arbete. MKB:s CSR-chef Anna Heide berättade om en rad projekt inom tre fokusområden – skola, trygg stadsmiljö och sysselsättning. Projekten handlar om sociala klausuler i upphandlingar, samverkan med andra fastighetsbolag kring sociala problem, stöd till närmiljön med hjälp av 10 heltidsanställda bosociala utvecklare mm. Som ett konkret exempel på hur effektiva MKB:s satsningar är berättade Anna om Biljett till framtiden – ett projekt vars syfte är att hjälpa elever från Värner Rydén skolan i Rosengård att höja sina betyg. Detta gör man genom att erbjuda dem gratis läxhjälp 2 x 3 timmar i veckan, och garantera alla, som fullföljer läxhjälpen och som höjer sina betyg, sommarjobb 2015. Idag är 115 av 180 engagerade i projektet, helt frivilligt.

IMG_20150421_110845
Det är viktigt att man träffas, berättar historier och inspireras av varandra att hitta lösningar, tycker Anna Heide

 

Träffens sista talare Kerstin Valinder tog oss från Sverige till Indien, där mer än hälften lever på under 2 USD per dag och 48% av barnen är undernärda. Hand in Hand som Kerstin representerar är en ideell förening som bildades att bekämpa barnarbete i fattiga länder (främst Indien). Sedan starten har Hand in Hand skapat 1,9 miljoner nya jobb och nästan och 1,5 miljoner familjeföretag, samt hjälpt mer än 240.000 barn tillbaka till skolan från arbete. Enligt Kerstin, går 92% av en kvinnas extra inkomst tillbaka till familjen och barnen, därför ligger föreningens fokus just på kvinnor. Den hjälp som kvinnorna får kan sträcka sig under flera år och inkludera lokala coacher som hjälper med en grundläggande affärsträning (till exempel, att spara pengar och betala tillbaka med ränta), näringslära (vilka näringsämnen finns i olika typer av livsmedel) samt stöd med att starta eget.

IMG_20150421_114414
Hela byn mår bättre när en kvinna får stöd, säger Kerstin Valinder

 

Vi tackar Individuell Människohjälp för värdskapet för mötet och god fika!


Den 9 juni (09.00-12.00) anordnar vi en sommarutflykt för TEM:s nätverk hos vår nya medlem Ängavallen. Håll utkik efter inbjudan. Men det går bra att anmäla sig redan idag här>>!

 

Ett steg närmare en innovationsagenda för hållbar sjukvård

Den 14:e april samlade Swecare och TEM en grupp företag och organisationer för en workshop kring hållbara innovationer i vården. Detta som ett led i arbetet med att ta fram en svensk innovationsagenda för hållbar sjukvård.

Gustav Eriksson, Karolinska talar om Innovationsplatsen. Foto: Swecare

Då sjukvården är en mycket betydande samhällssektor idag kan hållbara lösningar göra en stor skillnad. Kan Sverige vara en förebild i världen vad gäller hållbara innovationer i vården kan vi också exportera dessa lösningar och få in viktiga intäkter. Självklart vill vi också att miljöpåverkan från vården ska minska.

Syftet med denna halvdag var bl.a. att få ta del av verksamheternas erfarenheter kring de utmaningar och hinder det finns för att få in så många hållbara innovationer som möjligt i vården. Ett av de största problemen är att det ofta är svårt att hitta rätt kontakt in på ett sjukhus för de företag som tillhandahåller en ny teknik. Ansvaret för hållbar sjukvård kan ligga på en rad befattningar som t.ex. fastighetsutvecklare, miljösamordnare, inköpare m.fl. Hierarkier och administrativa hinder kan också bidra med svårigheter. Detta går förstås att lösa genom olika mötesplatser som t.ex. den ”Innovationsplats” som Karolinska skapat. Dessa mötesplatser får dock inte vara för statiska utan behöver ta olika former för att inkludera så många som möjligt.

En annan fråga som kom upp var att det behöver finnas en större vilja hos vården att våga pröva på nya lösningar. Den kultur som bara främjar det gamla invanda måste bort. För att en utveckling ska ske måste man ibland ta risker och kunna se misslyckanden som goda lärdomar.

Finns det då några områden där hållbara innovationer är extra viktiga? Ett förslag var att flödet av varor i vården kunde vara ett sådant område. Det handlar material- och resursförbrukning och kvalitetsbristkostnader. Här kan logistiken trimmas och det finns en hel del att göra vad gäller förbrukningsmaterialets miljöprestanda. Man behöver även lyfta in hela livscykelperspektivet för att få en rättvisande bild. Något som inte får glömmas i sammanhanget är personalen. En viktig hållbarhetsaspekt är förstås att ha en högmotiverad, frisk personal och här kan innovativa lösningar verkligen behövas.

Efter en intressant eftermiddag har vi nu fått ytterligare input till den innovationsagenda som sakta håller på att ta form. Ett av målen med den är att skapa ett nordiskt center för hållbar sjukvård och den 28 maj är det kick-off i Malmö. Mycket välkommen då!

Läs mer här: Nordic Centre for Sustainable Healthcare (NCSH)

/Marie Pettersson

Social Innovation, TEMs nätverksträff den 21 april

SkärmklippVårens sista nätverksträff – men inte sista nätverksaktivitet! – är den 21 april hos Individuell Människohjälp i Lund.

Vi träffas kl 8.40 för ett kaffemingel, och sedan fortsätter med dagens intressanta och viktiga tema – Social Innovation. En mycket spännande blandning av talare blir det:

 • Hanna Sigsjö, verksamhetsledare på Mötesplats Social Innovation vid Malmö Högskola
 • Christina Merker Siesjö, ordförande i styrelsen för prisvinnande Yalla Trappan
 • Kerstin Valinder, representant för Hand in Hand
 • Anna Heide, CSR chef på MKB Fastighets AB
 • Jonny Deubler och Fadi Barakat, representanter för Manpower och ambassadörer för GoodMalmö

Och vår nyaste medlem Sony Mobile Communications har gått med i nätverket idag. Varmt välkomna!

Den 9 juni anordnar vi vår traditionella nätverksutflykt, denna gång blir det en sommarförmiddag hos vår nya medlem Ängavallen. Vi återkommer med mer information om utflykten inom kort, håll utkik!


Läs mer om TEMs nätverk och hur man blir medlem här>>

Hållbar sjukvård: lyckad workshop i Malmö

TEM tar just nu fram en nationell innovationsagenda för området hållbar sjukvård. Under arbetet träffar vi en rad intressenter från både företag, vården och landsting/regioner, med syfte att bättre förstå vilka styrkeområden Sverige har och vilka behov som finns inom området. Under våren 2015 har vi två öppna workshops där inbjudan riktas till samtliga intresserade.

Den 26 mars ägde den första av vårens två workshopar rum i TEMs lokaler i Malmö. Cirka 25 deltagare under eftermiddagens workshop vilka områden det finns behov av mer hållbara innovationer, vilka nyckelfaktorer och möjliga lösningar som finns för att bättre kommunicera vårdens/företagens/regionernas behov till universitet/företag, vilka behov av samverkan som finns och hur formerna för denna kan se ut. Diskussionerna berörde också behovet av tillgång till testmiljöer och referenser på hemmaplan, samt hur vården kan spela in på detta område.

DSC_0182

Vi fick också ta del av fördjupande exempel från företag som lyckats etablera hållbara innovationer i vården. Orbital systems berättade om hur man lyckats etablera sig på marknaden med en dusch, baserad på NASA-teknik, vars specifikationer går helt utanför ramarna för en traditionell lösning. Bauer Watertechnologies presenterade sin innovativa vattenrengöringsteknologi och Martinson berättade hur de arbetar för att få upphandlare av kläder och textilier i vården att upphandla på nya typer av material med bättre hållbarhetsprestanda.

Vi på TEM vill tacka samtliga medverkande organisationer för all god input, som vi tar med oss in i arbetet med innovationsagendan!

Nästa workshop blir i Stockholm den 14 april kl 13:30. Anmälan till workshopen görs till erika.olsson@tem.se, välkomna att delta i denna workshop!

Organisationer som deltog i Malmö: Halton, Region Halland, Region Hovedstaden, Hansson Thyresson Patentbyrå, TEM, Martinsson, Region Skåne, Envac, NFO Drives, Paxxo, Bauer Watertechnology, Malmö Stad, Belysningsbranschen, Aaxsus, OCO Nordic, Malmö Cleantech City, Lindinvent

Organisationer som deltar i Stockholm: Swecare, Karolinska jukhuset, Landstinget i Uppsala län, Karolinska institutet, CleanAir Scandinavia, SLL Innovation, Karlstads universitet, Envac, Arjo Huntleigh, Glamox Luxo Lighting

Nätverksträff: Råd & Innovativa lösningar för Energieffektivisering

Den 24 mars var det dags för en ny träff med TEM:s miljönätverk (som vanligt var även medlemmar i CSR Skåne inbjudna att delta). Den här gången var temat Energieffektivisering – råd & innovativa lösningar”.

Värd för träffen var E.ON, som inledde med att berätta om hur deras vision återspeglas i nya (energieffektivare) affärsmodeller. ”Vi har gått från en affär baserad på försäljning av KWh till en vision att vara ’den mest gillade partnern för hållbara lösningar’” berättade Thomas Johnsson. En sådan omställning påverkar förstås vilken mix av tjänster man säljer. Thomas berättade vidare om E.ON:s projekt i Hyllie, där ett klimatkontrakt tecknades 2011.

1

Thomas Johnsson berättar om E.ON’s arbete med energieffektivisering och innovationer

Malmö Stad, VA SYD och E.ON tecknade ett klimatkontrakt gällande Hyllie i februari 2011. Kontraktet innehöll bland annat mål om 100 procent förnybar eller återvunnen energi 2020, utveckling av smarta nät och energisnåla och smarta byggnader. Erfarenheterna från tester av nya lösningar i Hyllieprojektet kommer tas vidare till andra energieffektiviseringsprojekt.

E.ON berättade också om hur man arbetar med retrofit, där fastighetsägare inte sällan lyckas göra besparingar på så mycket som 30% energiförbrukning. Appar som Bosmart och 100Koll är exempel på hur energieffektivisering kommer närmare slutkonsumenten. Gränsdragningen mellan konsument och producent av el är som bekant på väg att bli allt mer grumlig i takt med att nya fastigheter byggs som plusenergihus, uppsamlingstankar för matavfall som senare kan bli biogas placeras i anslutning till fastigheten och allt fler investerar i egenproducerad el.

Anders Edvardsson presenterade Energikontoret Skånes verksamhet.

Anders Edvardsson presenterade Energikontoret Skånes verksamhet.

Anders Edvardsson och Emelie Karlsson presenterade sedan Energikontoret Skånes verksamhet. Alla små- och medelstora företag kan få några timmars gratis energirådgivning genom de kommunala energirådgivarna – en tjänst som kan vara ett bra insteg i arbetet med energieffektivisering och en förmån som ett par av deltagarna hade redan använt sig av.

Johan Holmberg från Malmö Högskola presenterade sedan ELIS-projektet, som resulterat i en öppen plattform som vem som helst kan använda för att utveckla lösningar som t.ex. får olika enheter i hemmet/verksamheten att kommunicera med varandra, Plattformens design möjliggör bättre kopplingar mellan system som annars opererar isolerat, vilket till exempel kan användas för att bättre reglera temperaturstyrning, belysning mm. Definitiv potential för att utveckla lösningar för energieffektivisering genom ELIS-plattformen med andra ord!

Johan Holmberg berättar om det spännande ELIS-projektet.

Johan Holmberg berättar om det spännande ELIS-projektet.

Efter dessa presentationer hade nätverket en diskussion om vad som är enklast, svårast och viktigast i arbetet med energieffektivisering, delvis baserat på en enkät som deltagarna fyllt i på förhand.

Tack alla deltagare för en bra träff och intressanta diskussioner! Kul också att se att våra nya medlemmar Findus är på hugget och hänger på nätverksträffarna direkt!

Väl mött igen den 21 april, då CSR Skåne har träff med temat Social innovation hos Individuell människohjälp i Lund, se inbjudan här>>.

/Erika

TEM värd för regeringskansliets konsultation om mänskliga rättigheter

I juni 2011 lanserade FN efter många års arbete sina Guiding Principles on Business and Human Rights (UNGPs, på engelska här>> och på svenska här>>. I en allt mer globaliserad värld med allt större krav på social hållbarhet är syftet med riktlinjerna att tydliggöra vilket ansvar som ligger på stater respektive företag har för att upprätthålla och respektera mänskliga rättigheter i sin verksamhet samt hur intressenter kan få sin sak prövad i frågor relaterade till mänskliga rättigheter.

UNGPsRegeringskansliet har under en längre tid arbetat med Sveriges nationella handlingsplan för UNGPs, som alltså ska definiera hur dessa ska tillämpas i Sverige. Ett förslag till handlingsplan har utarbetats och är nu ute på remiss till företag och andra intressenter för synpunkter och förslag.

Förslaget innehåller en redogörelse över hur Sverige ska uppfylla 1) hur den svenska staten uppfyller sin skyldighet att skydda de mänskliga rättigheterna, 2) förslag till punkter på hur företag uppfyller sitt ansvar att respektera de mänskliga rättigheterna och 3)  hur det svenska rättssystemet möjliggör för klaganden att få sin sak prövad.

Som en del i remissarbetet har regeringskansliet också bjudit in intresserade och berörda aktörer till konsultationer kring handlingsplanen. Måndag den 16 mars stod TEM värd för ett av fyra sådana konsultationstillfällen för företag. Regeringskansliets representanter var Sveriges CSR-ambassadör Bengt Johansson, Departementsråd Anne Due, Kansliråd Kristin Pålsson samt Jelena Jovic.

Workshopen inleddes med en presentation av den föreslagna handlingsplanen och sammanfattning hur regeringskansliet har arbetat med detta, hur handlingsplaner för UNGPs har tillämpats i andra länder samt vilka andra initiativ som regeringskansliet har jobbat med. Bland annat lyftes till de danska, holländska och brittiska handlingsplanerna fram som inspirerande föregångare.

Deltagarna, många från TEMs nätverk, men också så långt bort ifrån som Norrland, kom med flera inspel och frågor till regeringskansliet. Ett genomgående tema bland kommentarerna var önskemålet om att få mer specifikt utformade riktlinjer. Flera av företagen och organisationerna som medverkande efterfrågade skarpare formuleringar i avsnitt två (som behandlar företags ansvar att respektera de mänskliga rättigheterna).

DSC_0148

Sveriges CSR-ambassadör Bengt Johansson och de andra representanterna från regeringskansliet svarade på deltagarnas frågor.

 

Bland annat handlade det om hur en ska tolka formuleringen ”Företagens arbete med mänskliga rättigheter förväntas innefatta följande huvudpunkter”, där det diskuterades hur olika tyngd ordet förväntas har i olika sammanhang. Formuleringen upplevdes av flera som allt för vag och därmed svår att förankra i de egna organisationerna.

De förväntade huvudpunkterna för företag är att:

 • Tydligt visa företagsledningens medverkan, engagemang och ansvar i hela företagets organisation,
 • Fastställa en tydlig värdegrund som utgångspunkt för företagets arbete, med mänskliga rättigheter, vilken bör genomsyra dess affärskultur och relation till omvärlden,
 • Ha ett policyåtagande om att respektera internationellt erkända mänskliga rättigheter, inklusive ILO:s kärnkonventioner, i företagets verksamhet,
 • Kartlägga och ha kontroll på riskerna i värdekedjan (vad gäller anställda, affärspartners, underleverantörer, distributions- och kundled) samt göra en bedömning av var ansvaret ligger för riskerna och vad företaget kan påverka i positiv riktning,
 • Ha en integrerad och pågående process i företaget för att identifiera och hantera risker avseende kränkningar av mänskliga rättigheter och möjligheter utifrån verksamhetens storlek, karaktär och sammanhang, så kallad due diligence (konsekvensanalys),
 • Vara transparent, det vill säga rapportera och kommunicera kring företagets risker och möjligheter samt påverkan på samhället, såväl positiv som negativ,
 • Ha en strukturerad, meningsfull och återkommande dialog med fackliga organisationer och företagets anställda, liksom med företagets viktigaste intressenter i samhället,
 • Samarbeta med andra relevanta företag och organisationer kring gemensamma utmaningar kring mänskliga rättigheter
 • Arbeta strategiskt, fastställa mål och följa upp det egna arbetet.

Frågor väcktes också kring hur företag ska arbeta för att efterleva dessa punkter.Andra diskussionspunkter handlade bland annat om hur företag kan inhämta information till konsekvensanalyser (due diligence) gällande mänskliga rättigheter i andra länder. Här presenterades bland annat planerade åtgärder om att stärka svenska ambassaders arbete med informationsinsamling för detta syfte, och planer om att stärka stödet som Business Sweden kan ge särskilt till små- och medelstora företag i dessa frågor.

Workshopen avslutades med mingel i TEM:s lokaler, där diskussionerna fortsatte tillsammans över ost- och fruktbricka och annan lättare förtäring.

Vi på TEM vill tacka alla deltagare och regeringskansliet för en trevlig sammankomst och ser fram emot kommande propositioner i frågan, som ska behandlas till hösten.

EXKLUSIVT ERBJUDANDE: 40% rabatt på kursen CSR – ansvarstagande i praktiken

Vi lanserar ett exklusivt erbjudande för medlemmar i TEM:s nätverk: 40% rabatt på tvådagarskurs CSR – ansvarstagande i praktiken!

Kurs i maj

Den 6-7 maj 2015 håller vi i vår populära grundkurs hos oss på TEM i Malmö. Snittbetyget på förra utbildningen som vi genomförde i samarbete med Miljöaktuellt låg på 4,44 av 5,0.

 • Vad är CSR? Varför ska man arbeta med CSR och hur gör man det?
 • Hur väljer företag insatsområden?
 • Hur kommunicerar man om sitt CSR-engagemang på ett korrekt och effektivt sätt?
 • Vad är ISO 26000, GRI G4, UN Global Compact?

Dessa och många andra frågor tar vi upp inom utbildningen. Kursen riktar sig mot alla som är involverade i CSR-arbetet och behöver en grundläggande CSR utbildning som avstamp inför framtida arbete.

Just nu har vi ett exklusivt erbjudande bara för medlemmar i TEM:s nätverk: 40% rabatt på ord. pris! (ord.pris 7800 sek)

Perfekt för verksamheter som vill engagera fler medarbetare i CSR!

Passa på och anmäl dina kollegor här>>

Se alla våra utbildningar under vår 2015 här>>

Läs mer om vårt nätverk och hur man blir medlem här>>


RÖSTER FRÅN TIDIGARE DELTAGARE I KURSEN CSR – ANSVARSTAGANDE I PRAKTIKEN

”Det var en fantastiskt bra utbildning med stort engagemang från kursledare. Riktigt bra! Uppskattat att den är praktiskt inriktad som ger tips och verktyg”.

Lisa Almgren, jurist, Södra Skogsägarna

”Mycket kompetenta och trevliga lärare.
Bra exempel och kopplingar till verkligheten.”

Conny Klang, kvalitetschef, Skånska Byggvaror

”Bra kursledning som kunde svara på följdfrågor.”

Raymond Wide, koordinator, Skogsstyrelsen


Kontakta våra kursledare för mer information och anmälan:

Marie Pettersson: marie.pettersson@tem.se, 0708 –  927 302
Anna Yelistratova: anna.yelistratova@tem.se, 0708 –  927 303

TEM möter våren på Ängavallen

påskNu är våren här, det är ingen tvekan om saken. Varje dag blir det lite ljusare och varmare, snart är det påsken med påsklov, påskkärringar och konstrundan. Ett av de tydligaste vårtecknen för mig är uteserveringarna på Lilla Torg som byggdes någon gång förra veckan: ut med barstolarna, in med våren.

För oss på TEM var tisdagen den 17 mars en av årets första riktiga vårdagar som samtidigt var en planeringsdag. Kreativa idéer kommer lättare i en ny och spännande miljö, och vi bokade in oss på Ängavallen – en anrik gård utanför Vellinge som är känd för sin mysiga atmosfär, ekologisk odling och utmärk mat.
ÄngavallenEfter att vi installerade oss i ett ljust rum med fönster mot en liten trädgård fick vi ekologisk frukost, och vid 12-tiden serverades ekologisk lunch. Maten var väldigt god, och jag kände mig som ett värsta betongdjungelnsbarn när en riktig yoghurt gjord på riktig mjölk smakade udda för att mina smaklökar är så vana vid processade råvaror.

Efter lunchen gick vi alla på en lång promenad ute i fältet och passade på att titta på Ängavallens Hälsodjur. Det är ett registrerat varumärke som Ängavallen beskriver såhär:


…>> Det innebär att allt gris-, lamm- och nötkött och alla charkvaror kommer från gårdens egna HälsoDjur® och säljs med våra registrerade varumärken HälsoGris®, HälsoKalv, HälsoLamm och HälsoOx. Ursprungliga, naturliga djur (Rödkullekor, Skogsfår, Linderödsgrisar) som gått fria under bar himmel. Som har levt ett gott liv och fötts upp på gårdens vegetabiliska foder, som är obesprutat och naturgödslat – 100 procent ekologiskt. Djuren har sluppit medicineras och de slaktas på gården, helt stressfritt under värdiga former.


(Sådan djurhållning ska ju vara en självklarhet, precis som ekologiska frukter och grönsaker. Allt annat borde marknadsföras som onaturligt, besprutat, medicinerat och ofredat).

Planeringen som vi gjorde under dagen blev såklart mycket effektiv. Vi hann med allt och åkte tillbaka till Malmö trötta men inspirerade.

Dessutom har Ängavallen gått med i vårt nätverk CSR Skåne! Varmt välkomna!

20150317_13030720150317_13504620150317_140712

Viktigaste nyheterna i nya ISO 14 001

Ingen som jobbar med ledningssystem har väl undgått att standarder som ISO 14 001 (miljöledning) och ) 9001 (kvalitetsledning) just nu genomgår stora förändringar. Eftersom jag själv jobbar en hel del med miljöledningssystem, både vad gäller revisioner, systemutveckling och utbildningar, har det för mig varit extra intressant att följa denna utveckling.

Efter att ha läst ett utkast av nya ISO 14001:2015 känner jag spänning och förväntan inför de kommande förändringarna. Man fördjupar standardens syfte att nå en ständig förbättring och närmar sig mer och mer hållbarhetsområdet i stort. Här kommer en sammanfattning av några av de viktigaste ändringarna:

Ledningens engagemang lyfts
På mina utbildningar brukar jag säga att ledningens engagemang är den viktigaste faktorn för ett framgångsrikt miljöarbete. Detta är också något man tar fasta på i den nya standarden. Ledningens representant försvinner som funktion och istället lyfts mer ansvar över till ledningen för att se till att systemet är levande, resurser finns och målen nås. Ledningen ska också stödja medarbetare i ledande roller i deras miljöarbete.

Strategiskt synsätt
Här gäller det att se på verksamheten i ett större perspektiv. Vilka hot och möjligheter finns det på miljöområdet? Hur hanteras dessa? I detta arbete ingår att identifiera intressenter och deras behov och förväntningar. Vilka miljöfrågor är viktiga för verksamhetens bredare strategiska organisationsmål?

Koppling mellan miljö och hållbar utveckling
Ett av målen är att göra tydligare koppling mellan miljöfrågan och hållbar utveckling i stort. Många miljöfrågor har direkta samhällskonsekvenser som t.ex. klimatfrågan, kemikalier i miljön etc. Genom att förstå sina intressenters behov öppnar man upp för ett bredare ansvarstagande på hållbarhetsområdet.

Livscykelperspektiv och miljöanpassad produktutveckling
Det kan vara stor skillnad på var i livscykeln en produkt har sin största påverkan. Därför ökar man nu kraven på att identifiera miljöaspekter under hela produktens eller tjänstens livscykel. Det handlar om att ha kunskap om värdekedjan samt säkerställa styrning, eller påverkan på outsourcade processer. I detta ingår även att lyfta in miljötänk i produktutvecklingsprocessen och då tänka på den påverkan produkten har under hela livscykeln.

Utöver detta förtydligas kravet på att kontrollera efterlevnaden av lagar och andra krav. Detta ska göras med förutbestämda frekvenser samtidigt som kunskap och förståelse för efterlevnadsstatusen ska upprätthållas. Det blir även ökad fokus på miljöprestanda där det förtydligas att indikatorer ska fastställas för de mål man satt upp.

Det har tidigare sagts att den slutgiltiga standarden ska komma under juli 2015, men fler och fler rykten gör gällande att vi kan få vänta fram till september innan allt är på plats. Men med tanke på att vi idag är 98 % säkra på hur förändringarna kommer att se ut, finns det ingen anledning att vänta, utan starta förändringsarbetet redan nu.

/Marie Pettersson

PS vill du veta mer har vi en halvdagskurs i nya ISO 14001 den 8 april i våra egna lokaler centralt i Malmö.

Nu är det dags att bli medlem i CSR Skåne eller i vårt miljönätverk!

Är ditt företag verksamt i södra Sverige och tar det här med hållbarhet, sustainability, CSR, miljö eller vad just ni kallar det på allvar? Då borde du och din organisation bli medlemmar i CSR Skåne eller miljönätverket. Våra nätverk har med åren blivit den självklara mötesplatsen för alla seriösa aktörer inom hållbarhet i södra Sverige. Eftersom man får gå på alla träffar oavsett vilket nätverk man är med i spelar det inte så stor roll vilket man går med i. Redan är ett stort antal organisationer medlemmar och vi träffas 8-9 gånger per år för att diskutera ett eller flera aktuella ämnen. Medlemmarna föreslår själva vad träffarna ska handla om.

Medlemmarna i nätverken listas nedan, nu i mars 2015 har Mercedes, Findus och Barnfonden blivit medlemmar och vi hälsar dem välkomna.

 Nästa nätverksträffar:

 AKTIVITET  TEMA  VÄRD / PLATS  DAG
Miljöträff Energieffektivisering: innovationer från Skåne E.ON – Öresundsverket, Malmö 24 mars 2015
CSR-träff Social Innovation (preliminärt) Individuell Människohjälp, Malmö 21 april 2015

Sammandrag från tidigare träffar hittar du här!

Kontakta oss om du och din organisation vill bli medlemmar.