Social hållbarhet genom utbildning

Tisdagen den 18:e oktober var det återigen dags för medlemmarna i CSR Skåne att mötas och lyssna på föredrag inom hållbarhetsområdet. Dagens värdar var Folkuniversitetet och temat, Social hållbarhet genom utbildning, passade väl in på deras verksamhet.

Det var Folkuniversitetets Stiftelse rektor, Annika Dolk, som inledde dagens presentationer. Hon berättade om Folkuniversitetets arbete och vad det ger dem som tar del av det. Genom utbildningar och studiecirklar bygger människor upp sitt sociala kapital och man möter personer man aldrig kommit i kontakt med tidigare. Sökandet efter kunskap förändrar! Dessutom är folkbildningen en demokratisk fråga eftersom vi behöver fler aktiva, kunniga människor för att skapa ett bättre samhälle. Se Annikas presentation här >>

file2

Annika Dolk, Folkuniversitetet, berättar om de värden som utbildning ger.

Träffens andra talare kunde inte annat än att hålla med. Folkbildning är en av de mest spännande sociala innovationerna, sa Fredrik Björk från Malmö Högskola. Han ser dessutom tydliga trender i hur utbildningsformerna utvecklas för att bli ännu bättre. Onlinekurser bidrar till ett mer globalt lärande och möjliggör för fler personer att delta, mer tillämpade projekt och ett mer integrerat perspektiv gör att kunskaperna lättare kan omsättas i praktiken och en mer systemisk ansats där hållbart ledarskap betonas är några av de trender som Fredrik identifierat. Se Fredriks presentation här >>

img_1544

Fredrik Björk, Malmö Högskola, har identifierat trender i lärande.

Sedan var det dags för nätverkets senaste medlem, Anton Ewetz från Explainer AB, att berätta om ett nytt sätt att föra fram ett budskap. I stället för 20 sidor tunga artiklar kortar Explainer ner budskapet till strax över en minut och presenterar det med hjälp av animerad film. Filmen skapar ett engagemang som gör att mottagaren lättare minns budskapet och dessutom ökar det tillgängligheten, oberoende av vilka förutsättningar mottagaren har. Se Antons presentation här >>

img_1545

Too long – didn’t read? Inte med film, menar Anton Ewtez, Explainer.

Efter en snabb fikapaus fortsatte Max Nwuba från AIESEC träffen. Organisationen arbetar med att koppla samman studenter och företag över hela världen. Genom att skicka praktikanter till andra länder arbetar de över dem kulturella gränserna och skapar förståelse och kunskap hos de berörda. Diversitet föder både kreativitet och innovation, avslutar Max. Se Max presentation här >>

img_1547

Max Nwuba, AIESEC, berättar om framtidens ledare.

Dagens näst sista talare, Anna Nambord, HR- och CSR-chef på Wihlborgs, tog ner dagens tema till en mer praktisk nivå genom att berätta hur de arbetar konkret med affärsetiska-utbildningar. Hon berättade om hela resan: hur behovet upptäcktes, utformningen av utbildningen och verktyg samt vad arbetet har resulterat i. Vi fick dessutom prova på en av de övningar som användes i utbildningen där vi fick hålla upp en röd lapp om vi ansåg att en handling kan klassas som en muta eller en grön lapp om det inte kan det. Det var svårare än man kan tro!

img_1550

Anna Nambord visade hur Wihlborgs arbetar med utbildningar.

Avslutningsvis berättade Linnea Turnstedt från TEM om vikten av att tänka på mottagaren när man ska förmedla ett budskap. Det finns flera olika grupper, allt från apatiska efterföljande till innovatörer och eldsjälar, som alla svarar bäst på olika argument och strategier. Dessutom kan det finnas idé att fundera på var man ska lägga mest kraft. Tyvärr finns det oftast begränsat med resurser och då kan det vara idé att fokusera först där man faktiskt kan göra skillnad. När majoriteten är med på budskapet brukar det vara lättare att få med resten också!

Om du är intresserad av att lära dig mer om miljökommunikation och hur man på bästa sätt övertygar sina medarbetare att delta i hållbarhetsarbetet kan vi tipsa om TEM:s utbildning ”Så får du med dina kollegor i hållbarhetsarbetet” som hålls den 29:e november. För mer information om kursen, läs här >> 

CSR Skånes nästa nätverksträff hålls på eftermiddagen den 15:e november på Sysav i Malmö. Temat kommer att vara Miljö och hälsa. Läs mer om talare och ämnen här >>  Anmäl dig och en kollega redan idag!

/Linnea Turnstedt

Studiebesök på Centralsjukhuset i Kristianstad med Innovationsklustret för energieffektiv sjukvård.

Detta studiebesök anordnades som en del i det nystartade Innovationsklustret för energieffektiv sjukvård som delvis finansieras av Energimyndigheten. Innovationsklustret är ett initiativ inom Nordic Center for Sustainable Healthcare för medlemmar som har ett intresse inom energieffektiviseringsområdet.

 Vi var 18 deltagare från både näringsliv och offentlig sektor som träffades för att ta en närmare titt på de energieffektiviseringsprojekt som har gjorts på Centralsjukhuset i Kristianstad (CSK). Från det offentliga var deltagare från Region Halland, Region Skåne och Västra Götalandsregionen. Bland företagen fanns representanter från Enrad, Glamox Luxo, TEM, Malmberg Borrning, Bauer Water Technology, Watersprint, OCO Nordic och Schneider Electric.

Länk till Stens presentation om Region Skåne och deras arbete inom hållbar sjukvård

Sten Velander som är Miljöstrateg på CSK inledde rundvandringen genom att berätta om CSK och de olika projekt och initiativ som har bedrivits. CSK har under många år arbetat med att energieffektivisera sina fastigheter och har på detta sätt sparat många miljoner av våra skattepengar som istället kan satsas på vårdverksamheten.

CSK har ofta varit först i regionen med att testa nya system. Redan på 90-talet var de pionjärer med att installera ett system för Geoenergi för värme och kyla vilket idag fortfarande är i drift och har sparat sjukhuset stora summor och dessutom gett sjukhuset ett utomordentligt inomhusklimat. Därefter har man fortsatt med avfallshantering, närvarostyrning av belysning, solceller osv.

Rundvandringen inleddes med att titta på de ny duscharna som sparar 80-90% energi och vatten. Med teknik från rymdindustrin kan man cirkulera och samtidigt filtrera vattnet vilket gör att endast 5-10 liter används under en dusch. I rehabiliteringsavdelningens omklädningsrum kan över 100 duschar ske under en dag vilket betyder att det finns potential till att spara stora mängder vatten och värme.

img_0230

Sten förklarar hur duscharna fungerar

Därefter gick vi vidare till Barn och Ungdomsavdelningen där vi fick en demonstration av hur sjukhuset arbetar med avfallshantering.

img_0206Genom ett målinriktat arbete har man helt fått bort restavfallet. Vissa fraktioner kastas ner i ett nedkast där man kan välja vilken fraktion man vill kasta. Vi fortsatte sedan ner i kulverten för att titta på hur detta avfall sorteras mekaniskt. I kulvertarna pågår också försök med närvarostyrd belysning vilket efter tester har visat sig kan spara en stor del på elräkningen.

Vi gick vidare till sjukhusets tekniska avdelning för att titta på anläggning för energiförsörjning. Hela sjukhusets behov av värme och kyla kommer från en geoenergianläggning som installerades redan på 90-talet och har varit i bruk sedan dess. Genom att lagra värme och kyla i marken kan sjukhuset få kyla på sommaren och värme på vintern. Endast riktigt kalla dagar behövs kompletterande fjärrvärme. Anläggningen har uppgraderats under åren och har sparat sjukhuset över 70 miljoner kronor under åren.
Studeibesöket avslutades med en sammanfattning, frågor och nätverkande.
Vi vill ge ett stort tack till CSK och Sten Velander som öppnade upp dörrarna för oss och visade upp resultatet av deras energieffektiviserings- och miljöarbete.
Fler studiebesök planeras och vi tar givetvis emot förslag på intressanta besöksmål

Hållbar projektledning

Behövs hållbar projektledning? Hur kan man definiera begreppet? Och hur kan man egentligen göra det i praktiken?

ortoftaverk

Örtoftaverket – ett resultat av hållbar projektledning

Det var tre av dem frågor som våra talare försökte besvara under CSR Skånes nätverksträff den 21:a september. Temat för dagen var Hållbar projektledning – från FN.s fredsbevarande projekt till hållbar energi i Skåne och det blev en väldigt intressant eftermiddag ute på Örtoftaverket. Dagen avslutades med en rundvandring på kraftvärmeverket där vi fick se resultatet av verkligt hållbar projektledning.

marietraff

Marie Pettersson, TEM, inleder träffen

Vår första talare som belyste ämnet var Sanitha Pathiyanthara från FN-organet United Nations Office for Project Service (UNOPS).  UNOPS ser på hållbar projektledning i 2, lika viktiga, faser:

 • Att inkludera hållbarhet under projektets arbete
 • Att lämna projektet hållbart även efter avslut

Eftersom att organisationen arbetar mycket i utvecklingsländer är det viktigt för dem att säkerställa att projektet är hållbart även efter att de lämnat området. Det lokala samhället ska ha förutsättningar för att underhålla projektet även i framtiden, exempelvis att någon har kompetens att laga solcellerna som satts upp för att ge byn el. Sanitha tryckte hårt på att det är viktigt att tänka långsiktigt.

Sanithas presentation från träffen kan du hitta här >>

img_20160921_131430

Sanitha Pathiyanthara, UNOPS, om FN-organets arbete

Nästa talare att belysa ämnet var Jonas Denvall och Fairooz Tamimi från Arkatay Consulting. Deras mål är att göra hållbar projektledning till the new normal. Eftersom många företag idag arbetar till stor del i projektform finns det ett stort behov av vägledning för att inkludera hållbarhetsaspekten. Genom att foga samman de båda standarderna ISO 26000 (socialt ansvarstagande) och ISO 21500 (projektledning) menar de att vi kan nå en definition av begreppet hållbar projektledning som vi kan arbeta utifrån. De visade också på möjliga vägar att inkludera hållbarhetsaspekten inom projekt. Ett sätt är att respektera och arbeta aktivt med intressenterna. Genom att inkludera samhälle som intressent kan du som projektledare öka legitimiteten för ett hållbarhetsperspektiv.

Jonas och Fairooz presentation från träffen kan du hitta här >>

img_20160921_134114

Jonas Denvall och Fairooz Tamimi, Arkatay Consulting, föreslår en definition av hållbar projektledning

Efter en god fika med fantastisk utsikt över de Skånska slätterna var det dags för våra värdar på Kraftringen att hålla en presentation om hållbar projektledning i praktiken. Det var Katarina Skalare och Johannes Sporre som tog sig an uppgiften. Kraftringens hållbarhetsstrategi grundar sig just i ISO 26000 och är väl förknippad med deras affärsstrategi vilket innebär att de arbetar nära både sina intressenter och sin försäljningsavdelning. Detta har bland annat resulterat i att de förväntas bli fossilfria redan 2018 – hela 2 år innan målsättningen!

I deras arbete med hållbar projektledning har de arbetar med både ISO 26000 och ISO 21500 men de har valt att anpassat dem efter sin verksamhet för att nå de bästa resultaten. Inom projekten arbetar de både med strategisk och operativ hållbarhet. De har därför ett aktivt arbete med att hjälpa sina beställare att med nya infallsvinklar så väl som med produkten och utförandet av projektet.

Katarina och Johannes presentation från träffen kan du hitta här >>

IMG_20160921_144344.jpg

Katarina Skalare, Kraftringen, berättar om deras hållbarhetsstrategi

IMG_20160921_145617.jpg

Johannes Sporre, Kraftringen, berättar om deras arbete inom projekt

Efter presentationerna hölls även runda-bords-samtal där deltagarna fick möjlighet att diskutera presentationerna mer ingående. Nedan följer ett (väldigt kortfattad) refererat:

 1. The global need for sustainable project management. Dialog krävs mellan beställare, leverantör och samhället för att skapa hållbarhet i längden. Det perfekta projektet finns inte, resursbegränsningar gör att prioriteringar måste göras.
 2. Good practice for sustainable project management. Hållbarhet bör inkluderas I riskhanteringen. Det är viktigt att ta till vara på erfarenheter från tidigare utförda projekt ex genom workshop med intressenterna.
 3. Sustainable project management in practice. Arbeta aktivt med att integrera hållbarhet I affärsplan. Bredda intressentanalysen för att motivera vikten av hållbarhet i projekt.

Avslutningsvis fick vi möjligheten att delta på en guidad rundvandring på Örtoftaverket. Det var mycket intressant att få se resultatet från hållbar projektledning.

csrcsr

I bakgrunden finns en del av det biomaterial som blir till energi

 

Glöm inte att anmäla dig till CSR Skånes nästa nätverksträff den 18:e oktober med temat Social hållbarhet genom utbildning. För mer information, se inbjudan >> Anmäl dig och en kollega senast den 11:e oktober här >>

/Linnea Turnstedt

Stadsodling utan odling och bidrag

Det är en massa snack om stadsodling, verkar vara en av de trendigaste miljöfrågorna. Alla vill odla på balkonger, städer fixar odlingslotter och varenda stadsbo verkar ha hemliga bonddrömmar. För dessa nyvakna stadsbor verkar det är med att odla vara något nytt och fräscht, något det själva har kommit på och som kille från landet kan dessa kvasidiskussioner kring folks små hobbyodlingsprojekt vara ganska skrattretande, men det är inte detta jag ska skriva om nu.

Som föräldraledig denna hösten blir det en hel del barnvagnspromenader och jag har tänkt på hur otroligt mycket mat det finns i Malmö så här års, mat som inte tas tillvara. Så innan man börjar prata om stadsodling kanske vi skulle ta hand om det som redan finns? I västra hamnen och ute vid bron finns mängder av havtorn. Varför finns ingen entreprenör som gör malmöitisk havtornsmarmelad? Nypon likadant, fullt av nästan överallt, ingen plockar. Kan även det bli malmöitisk nyponsoppa eller nyponmarmelad. Äpplen, päron mm. Vem äger frukten i våra parker, får man plocka den? Längs med ribban finns massor av äppleträd med äpplen som bara förfars.

Så innan vi börjar odla basilika på förorenad industrimark kanske vi först borde ta vara på de matresurser som redan finns här i Malmö. Men det är klart, att utnyttja det som redan finns kräver ju inga resurser och kommunen kan inte söka några sköna projektmiljoner från Vinnova för ”innovationen” småskalig odling som väl uppfanns för en sådär 50 000 år.

/Daniel

Praktik och nya utmaningar

Hej!

Mitt namn är Towe Breuss och igår började jag min praktik-resa här på TEM som kommer att löpa fram till mitten av januari 2017. Jag är student på Linnéuniversitetet i Småland där jag läser kandidatprogrammet International Sales and Marketing. Målet med min praktik här på TEM är bland annat att jag skall hjälpa till att bygga en marknadsstrategi för nätverken NCSH och CSR-skåne och vad som kan förbättras i arbetet att nå ut till fler medlemmar, regionalt och internationellt. Jag skall även göra en undersökning som omfattar utmaningar inom hållbarhetsfrågor till olika miljöchefer runt om i Skandinavien, som sedan skall presenteras på Nordic Conference on Sustainable Healthcare på Münchenbryggeriet i Stockholm den 15 Februari, 2017.

Jag är uppvuxen i Göteborg men har nu flyttat ner till Malmö för att göra min praktik och plugga under en termin. Det känns spännande och kul med en ny stad och nya möjligheter, samt utmaningar. Frågor inom miljö, hållbar utveckling, rättvisa och samhällsfrågor har alltid intresserat mig och att få chansen att arbeta på TEM ger mig chansen att utveckla min kunskap inom detta samtidigt som jag får tillämpa den teori jag studerat i ett riktigt marknadsföringsprojekt. Att få arbeta med miljöfrågor är även något jag vill göra i framtiden och att få vara med och bidra i utvecklingen av ett hållbart samhälle och värld, genom tillexempel marknadsföring och försäljning av hållbara produkter och tjänster.

/Towe Breuss

 

Bland björnar, lodjur och visenter – årets sommarutflykt med CSR Skåne

Årets vildaste nätverksträff hölls förra torsdagen på Skånes Djurpark. Förra året spenderades CSR Skånes traditionella sommarutflykt på den ekologiska gården Ängavallen och i år tog vi oss ut till Höör för en spännande och inspirerande eftermiddag tillsammans med parkens nordiska djur.

Vi samlades i parken där Camilla Kehlmeier berättade mer om Skånes Djurparks värderingar och internationella arbete. I parken arbetar de aktivt med hållbarhet, inte minst gällande bevarandet av hotade djurarter. Detta arbete tar sig uttryck både genom diverse projekt och samarbeten som görs både nationellt och internationellt, vilket gör att räckvidden är större än man först kan tro när man besöker parken utanför Höör. En annan viktig del i verksamheten är att sprida kunskap i samhället om våra djur och naturen. Varje år kommer skolklasser och andra intresserade för att ta del av djurvårdarnas berättelser och presentationer av djurens liv. En djupare förståelse för naturen kan vara svårt att få idag när livet kretsar allt mer kring staden och tekniken vilket gör att denna bit blir allt viktigare.

tält

En del av gruppen i en av parkens ny-satsningar: översovningstält

Efter en god vildmarkslunch begav vi oss mot djuren för att se matningen. Efter att ha sett björnarna gick vi vidare mot lodjuren där vi fick lyssna på ett snabbt föredrag om djuren: deras naturliga habitat, beteende och annan information om deras plats i ekosystemet.

guide

Under eftermiddagen fick vi lära oss mycket om våra vilda grannar

Vi fick även möjligheten att se två invasiva arter i Norden: tvättbjörn och mårdhund. Båda djuren har tagits till Europa på grund av sin päls och har sedan, tack vare att de inte har några naturliga fiender här, spridit sig. Ännu finns inte tvättbjörnen permanent i Sverige men en inflyttning skulle hota många arter, bland annat de redan skyddade groddjuren. Mårdhunden i sin tur hotar bland annat markhäckande fåglar i vårmarker.

vildsvin

Freja Ljungdell Kristensen från Vinge Advokatbyrå får närkontakt med vildsvinskultingar

En av de mest visuellt spektakulära delarna av dagen var fågelshowen. Både en tornfalk och två korpar visade upp sin intelligens och smidighet när de flög fritt över publiken.

korp

Korp

fågel

Tornfalk

Eftermiddagen avslutades med några av de största däggdjuren i Norden, älgar och visenter. Där fick vi möjlighet att mata älgfamiljen. Även här fick vi lära oss en hel del nya saker om hur de agerar i naturen. Visste ni till exempel att älgar kan dyka ner till flera meter djup i sin jakt på mat?

älg

TEM:s Marie Pettersson får närkontakt med en älg

Vi tackar alla som deltog under årets sommaraktivitet och framför allt Skånes Djurpark för att vi fick komma och för den intressanta guidade turen!

Glöm inte att anmäla er till den kommande nätverksträffen med temat Hållbar projektledning på Örtofta Kraftvärmeverk den 21:a september. Läs mer här >>

Vi ses där!
/Linnea Turnstedt

Climate smart healthcare – a seminar at Media Evolution

Last Thursday, on June 16th, our network the Nordic Center for Sustainable Healthcare arranged a seminar Climate smart healthcare in partnership with Medeon, Malmö Cleantech City, Medicon Valley Alliance, Energimyndigheten and Swecare.

IMG_20160616_130410.jpg

Daniel Eriksson, the Nordic Center for Sustainable Healthcare.

Sustainable healthcare is a vast area that includes multiple questions and topics for discussion, and during the event we aimed to cover as many angles as possible. Seminars of this type are particularly crucial today when the issue of sustainable healthcare gains more importance.

One of the challenges of sustainable healthcare is the lack of a holistic approach. Many stakeholders still operate in their own silos in a specific region or country, which ponders development of the sector. The purpose of the seminar was, on the one hand, to provide businesses with a platform to show what’s on the market, to be inspired by new solutions and lay a foundation for possible collaborations, and on the other, to give procurers and authorities an opportunity to get a better overview of innovative products and solutions and meet future business partners.

Speakers from both private and public sectors took part in the discussions. Below, you can find information about the speakers and download some of the presentations  (note that we couldn’t share some of them).

Daniel Eriksson, TEM. The Nordic center for sustainable healthcare.

Daniel emphasized the importance of collaborations between different sectors and the possibilities that a sustainable healthcare solution gives the sustainable healthcare stakeholders. Could we even export it? 

Eva Bolinder and Karin Lindeberg, Skånevård Sund. Choosing materials sustainably / Hållbart materialval.

A situation analysis conducted at a number of southern Swedish hospitals showed that consumable materials represented 40 % of the operation unit’s climate impact. This resulted in a climate smart guide for the unit’s buyers.

Anders Raginia and Roger Engström, Siemens. ”Ingenuity for life” – smart solutions in existing and new sites / smarta lösningar i existerande och nya anläggningar.

For a sustainable healthcare system, we need to utilize all the potential on the market. Smart choices and shared platforms should be chosen over isolated solutions.

Marie Leuchovius, Region Jönköpings län. Reduction of Nitrous oxide in exhaled air, a climate smart investment / Lustgasrening, en klimatsmart investering.

In the Jönköping region, nitrous oxide represents 30 % of CO2 emissions. The regional hospitals required a way to reduce the environmental impact of the usage of the gas. Marie spoke about the region’s experience from procuring a new and untested technology that allows for reductions of CO2-emissions from nitrous oxide.

Olof Jarlman, GH Informatics. Mobility – climate-smart mobile healthcare solutions / klimatsmarta mobila sjukvårdslösningar.

Cloud solutions, mobile technology and flexible resources make it possible to offer global solutions with local services. It’s a Glocal Health concept!

IMG_20160616_144627.jpg

Olof Jarlman, GH Informatics.

Rickard Carlsson, Watersprint. Intelligent water purification / Intelligent vattenrening.

With the use of environmental friendly LED-lights, this company’s solutions purify water by eliminating bacteria and viruses. This means that the problem of legionella which is widely spread in hospital environments can be dealt with in an effectively and environmentally friendly way.

Peter Kelly, Pharmafilter. A cleaner hospital, a cleaner environment.

Pharmafilter’s waste-treatment solution is a simple, safe and clean way to process waste and waste water from the hospitals.

Andrey Bogomolov, Tryggel. Sensible home care through smart energy monitoring.

Tryggel has developed a system that improves life quality of elderly people who live on their own. The system monitors energy consumption of the household and informs relatives or hospital staff about the caretaker’s sleeping pattern etc, thus providing a possible solution to the problems that our society faces today because of the growing number of elderly people.

Ylva Svedenmark, Upphandlingsmyndigheten. Life-Cycle Cost Calculator / LCC.

To help buyers make better decisions when procuring new products and solutions, this life-cycle cost calculator is available for free on Upphandlingsmyndigheten’s website.

Mattias Törnell, Energimyndigheten. Funding for energy efficiency projects / Finansering för energieffektiviseringsprojekt.

There are many opportunities to get funding for energy efficiency projects, and in particular energy efficient healthcare. Moreover, the energy authority can support business development for newly started companies.

Bjørn Bauer, PlanMiljø. Copenhagen University Hospital’s work with climate and environment / Rigshospitalets arbejde med klima og miljø.

A clear structure, long-term and short-term goals and an action plan with specific activities have proven to be a success story within this climate and environment project in Denmark’s largest hospital.

IMG_20160616_162049.jpg

Bjørn Bauer, PlanMiljø.

We thank all participants and speakers for a very interesting afternoon. We look forward to meeting you during our coming activities!

During the next network event, a study visit to Centralsjukhuset Kristianstad on September 27th, we will be able to look at some of the hospital’s energy efficient solutions, gain an unique insight to investments in sustainable healthcare, meet key persons in the process as well as have a closer look on real-life sustainability projects in a hospital environment.

Don’t forget to visit us at CleanMed Eurpope  in Copenhagen on the 19-21 October. NCSH will have a parallel session with speakers from the network. Are you interested in presenting your solution at the conference? Don’t hesitate to contact us here>>

/ Linnea Turnstedt

Klimatsmart vård och omsorg – seminarium på Media Evolution

Hur klimatsmart är vården idag och vad kan vi göra för att bli ännu bättre?

Att lära av varandra är ett bra sätt att utvecklas utan att behöva göra alla misstagen själv. Under denna eftermiddag vill vi därför lyfta fram goda exempel på vad som görs redan idag och vad vi kan göra framöver. Du kommer få höra goda exempel från olika vårdverksamheter samt om innovationer som drastiskt kan förbättra klimatpåverkan. Vi kommer även få höra om Upphandlingsmyndighetens nya LCC-verktyg, innovationsupphandling och Testbäddar.

Detta event är ett samarbete mellan Malmö Cleantech City, Medeon, Medicon Valley Alliance, Swecare och Nordic Center for Sustainable Healthcare

16 juni

Välkomna!

Program

Dagens program
12.00-13.00 Lunch och mingel
TEM/NCSH – Johannes Brundin Intro/Välkommen
TEM—Daniel Eriksson om NCSH
Skånevård Sund – Eva Bolinder Hållbart materialval
Region Jönköpings län, Regionfastigheter – Marie Leuchovius—Lustgasreningen klimatsmart investering.
Siemens – Anders Raginia ”Ingenuity for life”- smarta lösningar i existerande och nya anläggningar.
GH Informatics—Olof Jarlman—Mobility – klimatsmarta mobilasjukvårdslösningar
Pharmafilter – A Cleaner Hospital A Cleaner Environment
Upphandlingsmyndigheten – Ylva Svedenmark – LCC
Energimyndigheten – Mattias Törnell—Finansiering för energieffektiviseringsprojekt.
Malmö Stad – Lena Persson – Testbeds Malmö Stad inom vård och omsorg.
PlanMiljø – Bjørn Bauer – Rigshospitalets arbejde med klima og miljø

Inbjudan >>

Anmälan: info@sustainablehealthcare.se

Kostnad: Kostnadsfritt för medlemmar och inbjudna av organisatörerna. Övriga: 495 ex moms

Kontakt: johannes.brundin@tem.se 

CSR Øresund – presentationer

csr öresundNedan hittar du presentationerna som visades den 19 maj på CSR Øresund.

Se över gränserna: att arbeta med CSR i Skandinavien” – Lone Hylander, Projektrådgiver i Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak

Öresund under ytan” – Charlotte Carlsson, marin samordnare på Länsstyrelsen Skånes Fiske- och vattenvårdsenheten.

Handcrafting social change / Hantverk som skapar förändring” – Ann-Sofie Gunnarsson, kommunikationschef, Next Generation Social Entrepreneurs, IKEA Sverige.

Malmö – världsbäst på mångfald!” – Finnur Sverrisson, grundare Little Big Malmö.

Att göra det omöjliga – om Trelleborgs mottagande av ensamkommande barn hösten 2015” – Cecilia Lejon, Förvaltningschef för arbetsmarknadsförvaltningen i Trelleborgs kommun.

Tillväxt och framtidstro” – Åsa Kalee, Projektchef Good, Uppstart Malmö.

En historia inifrån utanförskapets fängelse”- Fadi Barakat, Konsultchef Region Södra Sverige, Manpower / Uppsök Malmö.

CSR som syfte” – Marie Dahllöf, välgörenhets- och CSR-chef, PostkodLotteriet.

Lagförslag om obligatorisk hållbarhetsredovisning” – Fredrik Ljungdahl, hållbarhetsansvarig, PWC.

Sustainable. And better. And cooler” – Johan Berhin, grön designer & entreprenör, grundare av Green Furniture Concept.

Vägen till en fossilbränslefri fjärrvärme” – Fredrik Fackler, produktionschef, Kraftringen.

Sociale og miljøkrav i offentligt indkøb” – Rikke Thorlund, Chef for OPS i Kommunernes Landsforening.

Upphandling som en del av företags hållbarhetsstrategi” – Emma Ihre, Head of Sustainability, Mannheimer Swartling.

Saving Lives Sustainably: A UN approach to Green Procurement” – Amelie Mahler, Procurement Assistant, United Nations Population Fund.

Regeringens nya och mer ambitiösa politik för hållbart företagande (CSR)” – Diana Madunic, CSR Ambassadör, Utrikesdepartementet, Sverige.

CSR Skånes träff hos Skånemejerier

Måndag den 2 maj var verkligen en av de alldeles första riktiga vårdagar i Malmö. Det firade vi i CSR Skåne på Skånemejerier – Skånes största mejeri och medlem i nätverket sedan ett flertal år tillbaka.

deltagarna

Ett trettiotal deltagare samlades i Fosie där det stora mejeriet med över 200 anställda ligger. ”Vad betyder CSR för olika typer av organisationer?” löd temat som vi diskuterade med en fotbollsklubb (MFF såklart!), ett fastighetsbolag (Trianon) och en advokatbyrå (Vinge).

Skånemejerier

Skånemejerier inledde träffen med en spännande berättelse om sin verksamhet med fokus på hållbarhetsarbetet. Skånemejerier är södra Sveriges största producent och leverantör av mejerivaror med ett brett sortiment av ekologiska alternativ gjorda på svensk mjölk från skånska gårdar.

Skånemejerier samarbetar med ett stort antal gårdar där man noga kontrollerar hur djuren mår och hur bra mjölken är. I Malmö tillverkar man Skånemejeriers mjölk, kvarg, yoghurt mm, och från osteriet i Kristianstad kommer de goda ostarna.

Armina Nilsson

Mår korna bra, blir också mjölken bra: en bonde som levererar mjölken till Skånemejerier köpte 140 madrasser för sina kor, berättar Armina Nilsson, hållbarhetschef

Enligt Armina Nilsson, Skånemejeriers hållbarhetschef, är det tre trender som påverkar företaget mest: mer protein, mindre socker, mer eko.

Vad gäller CSR på Skånemejerier, lägger företaget väldigt stor vikt vid det praktiska arbetet med ansvarstagandet, både vad gäller miljö och sociala aspekter. Produkternas hela livscykel är i fokus: leverantörer, transporter, förpackning, återvinning av förpackning och även av mejerivarorna.

April-maj är en spännande tid för Skånemejerier med ett flertal kosläpp som samlar upp till 10 000 åskådare. Dessutom anordnar företaget Kalvinknatet – ett lopp där 30 000 barn deltog 2015.

MFF Karriärakademi

Karin Heri, verksamhetsansvarig på MFF Karriärakademin berättade om det viktiga uppdraget som MFF tog på sig: att hjälpa arbetslösa ungdomar hitta sysselsättning. MFF använder sitt breda kontaktnätverk att nå ut till unga människor.

Karin Heri

Karin Heri: Vi berör väldigt många, alla sorters människor kommer på våra matcher.

Generellt sett är fotboll mycket mer än bara ett spel för MFF.Klubben inser vilken viktig roll den spelar i Malmö och hela Skåne, och vill använda denna makt till att göra skillnad. Det är det som CSR handlar om för MFF. Utmaningar som klubben möter i sitt dagliga CSR-arbete är bland annat den allmänna uppfattningen att de är begränsade till fotboll och inte jobbar med andra frågor. Resurser är en annan sak som avgör väldigt mycket: klubbens ekonomi och därmed möjligheter att driva olika projekt beror helt och hållet på utfall av matcher, därför vågar man inte jobba med väldigt långsiktiga åtaganden. Samtidigt ser man tydliga resultat av de insatser som MFF gör. En aktör med så stark påverkan på samhälle kan göra stora avtryck med rätt små medel, och det satsar MFF hårt på. Resultat – Malmö FF är och skall vara en samhällsbyggare.

Trianon

Olof Andersson

Olof Andersson: Trianons satsningar på både socialt och miljöansvar i Vårsången kommer att appliceras på bolagets andra fastigheter i Malmö

Fastighets Trianon AB är ett fastighetsbolag med 1300 lägenheter och 170 lokaler i Malmö. En del av dessa ligger i Lindängen i ett kvarter som heter Vårsången, ett gammalt miljonprogramsområde som hade ett rätt så dåligt rykte för bara några år sedan. När Trianon tog över fastigheterna påbörjade man ett stort och brett projekt med syfte att ändra områdets anseende. Projektets fokus var främst på att rusta upp den fysiska och sociala miljön i Vårsången. Det gjorde man genom att bland annat anställa de boende i området, som på den tiden hade en extremt hög arbetslöshet. Idag är 32 boende i Vårsången anställda på Trianon att ta hand om området. Men företaget stannade inte där: idag kräver Trianon från sina leverantörer som vill verka i Lindängen att de ska fortsätta med samma politik och anställa människor som bor nära.

Resultat av dessa insatser är väldigt tydliga: mindre vandalisering, stolta boende, positiv bild av området, ökad fastighetsvärde och högre pris för kvadratmeter.

Advokatfirman Vinge

Mathias Lindquist

Hållbarhet är en självklar del av affärer, men inte alla klienter har förstått nyttan med det, menar Mathias Lindquist.

Vinges målsättning inom hållbarhet inkluderar tre stolpar: att sträva efter att vara the great employer, the great advisor och the good citizen. Arbetsplats, affärs-och kundnytta samt samhällsengagemang.

Trots att Mathias Linquist, Specialist Advokat på Vinge, är miljörättslig advokat utan direkt ansvar för firmans hållbarhetsarbete var det tydligt att han är väl insatt i Vinges ansvarsåtagande och grundar sitt dagliga arbete på de hållbarhetsstolparna.

På Vinge är personalen den viktigaste resursen som firman försöker ta hand om på det bästa möjliga sättet genom exempelvis flexibla arbetstider, satsningar på kompetens- och karriärutveckling, arbete med jämställdhet och mångfald, stressminimering. Enligt Mathias är det ett mål som endast kan nås med gott ledarskap.

Provsmakning och rundvandring

Förutom det spännande programmet tog vi del av en provsmakning av Skånemejeriers goda produkter: flera sorter av yoghurtkvarg, Bravo Boost och Allerum ost.

Efter presentationerna visade Fredrik Javensköld, Skånemejeriers miljöchef, verksamheten i en spännande rundvandring.

IMG_0059

Det återstår två spännande aktiviteter innan vi går på sommarledigheten:


csr öresundCSR Øresund den 19 maj: en dag av inspiration och mötesplats för hållbarhetsproffs från Öresundsregionen. Läs mer om dagen här >>


Sommarutflykt med CSR Skåne på Skånes Djurpark den 15 juni: eftermiddag ute i naturen med vildmarkslunch, Fåret Shaun Land och rovfågelshow. Läs mer här >>


Konferens CSR Øresund 19/5

Årets mest inspirerande CSR-event i Öresundsregionen!

Stiftelsen TEM och CSR Danmark arrangerar den 19:e maj konferensen CSR Öresund med det senaste inom hållbarhetsområdet från Öresundsregionen.

anmälan

Program

Konferensen kommer att behandla alla aspekter inom CSR och hållbarhet. Programmet uppdateras ständigt:

Talare 12 april

 • Diana Madunic, CSR Ambassadör, Utrikesdepartementet, Sverige.
 • Sara Krüger, Dansk Industri, UN Global Compact Danmark.
 • Charlotte Carlsson, Länsstyrelsen Skåne.
 • Rikke Thorlund, Chef for OPS i Kommunernes Landsforening.
 • Fredrik Ljungdahl, hållbarhetsansvarig, PWC.
 • Emma Ihre, Head of Sustainability, Mannheimer Swartling.
 • Åsa Kalee, Projektchef Good, Uppstart Malmö.
 • Cecilia Lejon, Förvaltningschef på Arbetsmarknadsförvaltningen av Trelleborgs kommun.
 • Lone Hylander, Projektrådgiver i Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak.
 • Finnur Sverrisson, grundare Little Big Malmö.
 • Ann-Sofie Gunnarsson, kommunikationschef, Next Generation Social Entrepreneurs, IKEA Sverige.
 • Fadi Barakat, Konsultchef Region Södra Sverige, Manpower / Uppsök Malmö.
 • Johan Berhin, grundare av Green Furniture Concept.
 • Fredrik Fackler, produktionschef, Kraftringen.
 • Marie Dahllöf, välgörenhets- och CSR-chef, PostkodLotteriet.

Besök vår hemsida >> för mer information om dagen: program, anmälan och priser, utställare, kontaktuppgifter med mera.

Konferensavgift

Konferensavgift — 1995 SEK (ex.moms/VAT)

Medlemmar i CSR Skåne, CSR Danmark och NCSH — 995 SEK (ex.moms/VAT)

Medlemmar i Medicon Valley Alliance — 1495 SEK (ex.moms/VAT)

Medlemmar i NMC (Näringslivets Miljöchefer) — 1495 SEK (ex.moms/VAT)

Studerande — 550 SEK (ink.moms/VAT), OBS begränsat antal

Utställning

Konferensen kommer att hållas på Malmö Arena (Palissad). Det finns även möjlighet för dem som vill sponsra eller ställa ut i samband med konferensen att exponera sin verksamhet mot gräddan av hållbarhetsproffs i Öresundsregionen. Utsällare såhär långt:

För att anmäla ert deltagande eller om ni är intresserade av att exponera er verksamhet, gå in på hemsidan www.csroresund.se eller kontakta oss för mer information!

Anmälan

Klicka här för att komma till anmälan till konferensen

Vi ses där!


Kontakt:

Stiftelsen TEM

040-606 55 80

CSR Øresund låg

Eco-design – Nätverksträff hos Sony Mobile

Förra veckan samlades återigen medlemmarna i CSR Skåne för en nätverksträff. Det var Sony Mobile som bjöd in oss till Lund där de, förutom gott fika, även bjöd på flera intressanta föreläsningar på det aktuella temat Eco-design.

IMG_20160331_085842

Johan Holmqvist, Sustainability Officer på Sony Mobile, hälsade oss välkomna och berättade om verksamheten. Sony arbetar inom flera områden som konsumentelektronik, spel och musik och har därför flera olika utmaningar och möjligheter. Men under de tre första presentationerna var det alltså Sony Mobiles förutsättningar och hållbarhetsarbete vi fokuserade på.

IMG_20160331_090440

Johan Holmqvist, Sustainability Officer.

Nästa talare var Matthias Kierysch, Senior Deisgner på Sony Mobile, och han talade om hållbarhet som ett tecken på hög klass. De trender som han och hans kollegor ser idag pekar mot ett en mer hållbar konsumtion i form av bl a längre produktlivslängd, gemensamt ägande och en ökad vilja att reparera snarare än att slänga. Genom story telling engageras kunderna för att skapa längre relationer med produkterna och varumärket, vilket förhoppningsvis minskar slit-och-släng-driften.

IMG_20160331_091254

Hållbarhet blir allt mer trendigt, berättar Matthias Kierysch.

 

Ellinor Nilsson, Sr. Environmental Specialist, berättade mer ingående hur Sony Mobile arbetar i alla steg av produkternas livscykel. Eftersom Sony Mobiles produkters miljöpåverkan ligger i huvudsak i produktionsprocessen och under transport-fasen är det naturligt för dem att arbeta mycket med eco-design och innovation. Hur produktens end-of-life ser ut förändrar så klart dess totala miljöpåverkan vilket gör att det blir viktigt att utveckla produkter som kan återanvändas och/eller återvinnas.

IMG_20160331_093243.jpg

Ellinor Nilsson, Sr Environmental Specialist

Innan fikat hann vi med en intressant diskussion där medlemmarna fick möjlighet att ställa frågor till alla närvarande. Bland annat diskuterades drivkrafterna bakom att vi ständigt uppgraderar våra saker. Beror på ständig lansering av nya modeller? Dålig kvalitet? Eller har det helt enkelt att göra med konsumenternas vilja? Något svar kom vi inte fram till denna gång men vi fick nog alla oss en tankeställare om orsakerna bakom vår konsumtion.

Dawid Dawod på Orbital Systems presenterade sedan deras syn på eco-design och hållbarhet. Företaget, som producerar en energi- och vattenbesparande dusch, arbetar efter mottot ”sustainable luxury”. En idé om att hållbarhet är lyxigt! Dawid argumenterade för att eco-design inte behöver innebära murrigt gröna produkter utan faktiskt kan finnas i tilltalande utformning.

IMG_20160331_103027.jpg

Hållbarhet kan vara lyxigt, tycker Dawid Dawood

André Zandelin, VD på Accus, berättade om hur deras företag tänker kring eco-design. Eftersom de själva inte producerar sina ljusskyltar har de andra möjligheter att med hållbar design. För dem handlar det mycket om inköp, val av material och leverantör. Även Accus tänker mycket på end-of-life och strävar efter att använda så rena material som möjligt för att skyltarna sedan ska kunna återvinnas.

IMG_20160331_111325

André Zandelin, VD för Accus.

Nästa talare var Pontus Alexandersson på Thule som pratade mycket om att engagera sina medarbetare för att nå en förändring. Thule har bland annat arbetat med miljöambassadörer för att kunna nå ut till alla delar av verksamheten för att öka engagemanget i det dagliga arbetet.

IMG_20160331_112151

Ut med miljöengagemanget bland de anställda, tycker Pontus Alexandersson.

Förmiddagens sista talare var Johnny Saxne, miljöansvarig på Alfdex. Företagets produkter gör faktiskt luften bättre överallt, utan att vi tänker på det. Deras produkt gör nämligen att förbränningsgaser i dieselmotorer renas från bl a olja och sot vilket avsevärt förbättrar luften i städer och områden där exempelvis lastbilar färdas. Det svenska företagets produkt är därför i sig ett bra exempel på eco-design.

IMG_20160331_114846

Johnny Saxne, Miljöansvarig.

Vi tackar alla deltagare för den trevliga förmiddagen och ser fram emot vår nästa nätverksträff den 2:a maj på Skånemejerier. Temat då blir ”Vad innebär CSR för olika typer av organisationer?”. Kom ihåg att anmäla er tidigt för en garanterad plats på rundvandringen på Skånemejerier!

/Linnea Turnstedt