Etikettarkiv: HCWH

Presentations and photos from CleanMed Europe 2012 in Malmö

The presentatations and photos from CleanMed Europe in Malmö a couple of weeks ago is now available for download.

The presentations from the parallel sessions are available via Dropbox. Several plenary presentations are also available. Some presentations will be added later, so keep an eye on the dropbox folder ig you are missing a presentation.  Find the presentations by clicking HERE>>.

Pictures from the conference are available here:
Wednesday>>   Thursday 1>>   Thursday 2>>   Friday>>.

/Daniel Eriksson

Mycket på gång inom hållbar sjukvård i världen

Hållbar sjukvård är ett område som växer allt eftersom medvetenheten om sjukvårdens inverkan på miljön blir större. Få sektorer förbrukar så mycket resurser i form av elektricitet, kemikalier och mat som sjukvårdssektorn. Och eftersom kunskapen om miljöns inverkan på en mängd sjukdomar ökar så ökar även trycket på sjukvården att minska sin påverkan för att på så sätt leva upp till sin mission att göra människor friska, inte sjuka genom negativ inverkan på miljön.

I USA har ledande sjukvårdsorganisationer motsvarande 500 sjukhus gått med i Healthier Hospitals Initiative (HHI) ett nätverk som skaptas av Practice Greenhealth, Health Care Without Harm (HCWH) och Center for Health Design. De sjukhus som gått med i HHI har förbundit sig att under tre år förbättra hälsan hos patienterna och personalen genom att använda sig av den stegvisa HHI-guiden. Verksamheterna ska så långt som möjligt leva upp till nedanstående punkter för att minska sin miljöpåverkan:

 • Verka för ett engagerat ledarskap vad gäller hållbarhetsfrågor
 • Servera mat som är bra ur hälso- och miljöperspektiv
 • Minska energiförbrukning
 • Minska mängden avfall och öka återvinningen
 • Använda säkra kemikalier
 • Göra ”gröna” inköp

De kommande tre åren kommer HHI att samla information från de deltagande sjukhusen för att visa på vilken inverkan de olika åtgärderna haft på verksamheten, kostnader samt patienter och personals hälsa m.m.

Nyligen lanserades också Global Green and Healthy Hospitals Network (GGHHN) som är ett liknande nätverk fast på global nivå.  I likhet med HHI är målet med GGHHN att minska sjukvårdssektorns ekologiska fotavtryck och förbättra folkhälsan. Meningen är att sjukvårdsorganisationer ska samarbeta kring miljö- och hållbarhetsfrågor över gränserna för att öka genomslaget. De deltagande organisationerna kommer även att sätta mål på allt från hur de bygger till, vilka produkter de använder till hur de hanterar sitt avfall.

Och så får vi inte glömma de två stora konferenserna inom hållbar sjukvård som äger rum i år, CleanMed i Denver nu i april/maj samt CleanMed Europe i Malmö 26:e till 28:e september. Det är här man ska medverka om man vill få en överblick över de smartaste lösningarna och grönaste idéerna på området.

Läs mer:

/Marie Pettersson

CleanMed Europe i Malmö – vi lockar prominenta talare

Vi sitter precis och försöker få ihop alla parallella sessioner inom konferensen CleanMed Europe som går av stapeln i Malmö 26-28 september 2012. Vi har fått in massor av intressanta talare från så vitt skilda länder som Armenien, Österrike, Nya Zeeland, Japan, USA, Frankrike, Tyskland, Italien, Estland och många fler. Vi återkommer med mer information när de parallella sessionerna är helt klara. Ett antal talare är redan klara för plenary och vi kan där nämna:

 • Prof. Hugh Montgomery, University College London
 • Catey Eisner Falvo, Head of board Global Doctors for the Environment
 • Maria Neira, Director public Health and Environment WHO
 • Gary Cohen, Founder HCWH
 • Anja Leetz, Executive Director HCWH Europe.

Dessutom väntar vi svar från många fler stora namn inom kort. Förutom konferensen i tre dagar händer det mycket annat parallellt som exempelvis:

 • Sustainable Business Hub kommer arrangera GreenTech Visits på sjukhus runt om i Skåne med start redan tisdagen den 25 september. Bla kommer CSK, Sysav och Västra Hamnen vara möjligt för konferensdeltagarna att besöka.
 • Chemsec kommer arrangera en utbildning i kemikaliesubstition som en pre-conference.
 • EU-projekten CLIRE, RES-Hospital och LCHC kommer arrangera en gemensam pre-conference.
 • HCWH Europe kommer ha sitt årliga AGM i Malmö helgen direkt efter konferensen.
 • Globala Läkare för miljön kommer ha sitt årsmöte i Malmö direkt efter CleanMed Europe.

CleanMed USA arrangeras nu i april i Denver. Dessutom kan vi meddela att CleanMed Europe 2013 kommer arrangeras i London, så Malmö är i gott sällskap.

Läs mer:

/Daniel Eriksson

Utvecklingen av hållbar sjukvård i USA

Mycket har hänt inom hållbar sjukvård de senaste decennierna. Läste just en artikel i Healthcare Design om utvecklingen vad gäller miljö- och hållbarhetsarbetet inom sjukvården i USA. Här är ett axplock av händelser som påverkat arbetet där:

1987 – Negativ publicitet i medierna och oro hos allmänheten efter att sjukhusavfall spolats upp på stränder på östkusten.

1992—Läkare för Social Hållbarhet utökar sitt uppdrag till att även inkludera miljöns inverkan, t.ex. klimatförändringars och giftiga föroreningars inverkan på hälsan.

1993—The American Hospital Association’s (AHA) publicerar: “Waste Reduction Strategies for Health Care Facilities”.

1994 — Amerikanska Naturvårdsverket slår i en undersökning fast att förbränning av PVC vid sjukhus leder till utsläpp av giftiga dioxiner.

1996—Health Care Without Harm (HCWH), en organisation som verkar för minskad miljöpåverkan I sjukvården, bildas.

2001—Den första CleanMed konferensen om hållbar sjukvård hålls i USA.

2002— Green Guide for Health Care etableras.

2003—Första sjukhuset i USA blir LEED certifierat.

2006—U.S. National Toxicology Program Expert Panel slår fast att ftalater och DEHP har en negative inverkan på fosterutveckling och fertilitet.

2008—Hospitals for a Healthy Environment övergår till medlemsorganisationen Practice Greenhealth

2010—HCWH lanserar “Healthier Hospital Initiative”.

2011—HCWH lanserar Global Green and Healthy Hospitals Agenda, ett omfattande ramverk för att miljöanpassa sjukvården over hela världen.

2011—HCWH är tillsammans med stora sjukvårdsorganisationer från hela världen med som organisatör till det första “Global Climate & Health Summit” i samband med FN:s klimatförhandlingar i Durban.

Den fullständiga listan finns här.

/Marie Pettersson

Download the preliminary program for CleanMed Europe 2012

The preliminary program for CleanMed Europe 2012 is now available for download. CleanMed Europe 2012 is the leading conference focusing on sustainable health care in Europe. The conference will be held in Malmö/Sweden September 26-28th 2012. Health Care Without Harm is the main organiser, Region Skåne the local host and we at TEM are the executing agency. Sustainable Business Hub in Malmö will organise green tech visits during the conference week. We are planning for 500-600 participants from all over the world.

Some of the issues that the conference is going to cover are:

 • Pharmaceuticals in the Environment
 • Leadership and management in health care
 • Sustainable reporting and responsibility in health care.
 • Supply chain management in health care
 • Training, motivating and engaging in health care.
 • Sustainable health care buildings
 • Energy efficency in health care
 • The sustainable hospital of the future
 • Chemical management in health care
 • Waste management in health care

Read more:

/Daniel Eriksson

HCWH lanserar The Global Green and Healthy Hospitals network

HCWH lanserarade The Global Green and Healthy Hospitals network på en konferens i Buenes Aires förra veckan.

Launched on October 13, 2011, in Buenos Aires, Argentina, the Agenda provides a comprehensive framework for hospitals and health systems everywhere in the world.  This framework consists of ten interconnected goals. Each contains a series of Action Items, as well as Tools and Resources that hospitals and health systems can use to implement the goals.  Download Agenda (5 megabytes).

Läsvärt för alla med ett intresse i hållbar sjukvård. HCWH är även huvudorganisatören bakom konferensen www.cleanmedeurope.org som genomförs i Malmö i september 2012 och som TEM arbetar med. Även CleanMed Europe 2012 kommer vara en plattform för att lansera agendan/nätverket till fler organisationer. Själv sitter jag i styrelsen för HCWH Europe.

/Daniel Eriksson

Läs mer:

Konferensen CleanMed Europe i Malmö 2012

Den 26-28 september 2012 arrangeras CleanMed Europe på Slagthuset i Malmö. Det är tredje gången CleanMed arrangeras i Europa. 2004 arrangerades konferensen i Wien och 2006 i Stockholm. Vi räknar med runt 600 deltagare från hela världen som ska förkovra sig i hållbar sjukvård eller sjukvårdens miljö- och hållbarhetsfrågor om man så vill. Bakom konferensen står organisationen Health Care Without Harm (HCWH) och lokal värd är Region Skåne.

Mer information kommer att komma på konferensens hemsida på www.cleanmedeurope.org, men under tiden den uppdateras kan du läsa mer i den flyer som tagits fram. Nedan länkas även till CleanMed i USA som arrangeras årligen. På CleanMed.org hittar du även information om de tidigare konferenserna i Europa.

Har du frågor kring sponsring, att ställa ut, talare, önskemål på delseminarier etc. maila info@cleanmedeurope.org eller kontakta oss på TEM.

Läs mer:

/Daniel Eriksson

Nästa stopp CleanMed 2011

Kommande vecka befinner jag mig i värmen i Phoenix för att delta på konferensen CleanMed 2011, en stor konferens om hållbar sjukvård ur olika perspektiv.

Det ska bli spännande och lärorikt. Programmet ser riktigt intressant ut och jag kommer bl.a. att gå på följande workshops: LEED i sjukvården, Globalt ansvar i sjukvården, GRI som ett verktyg för hållbar sjukvård, Att bygga en kultur av hållbarhet samt Ledarskapets roll för hållbar sjukvård. En hel del att ta med sig hem tror jag.

Bakom konferensen står organisationen Health Care Without Harm (HCWH) som är en stor sammanslutning av sjukhus och andra intressenter inom sjukvårdsområdet. Organisationen jobbar tillsammans med partners över hela världen för att sjukvården ska bli en så hållbar sektor som möjligt. I slutändan ska sjukvården främja både människors hälsa och miljön. Väldigt viktigt eftersom dessa områden är så sammankopplade.

Nästa år behöver man inte åka runt halva jordklotet för att lära sig mer om hållbar sjukvård och knyta nya kontakter. CleanMed 2012 går nämligen av stapeln i Malmö/Köpenhamn i september. Mer om detta senare…

Läs mer:

/Marie Pettersson

 

Sverige långt framme inom hållbar sjukvård

Jag sitter sedan en tid tillbaka i styrelsen för europadelen av en organisation som heter Health Care Without Harm, HCWH. Knappt 500 sjukhus och andra organsiationer som arbetar med sjukvårdens miljöfrågor är medlemmar i HCWH. Ett drygt 50-tal länder är representerade inom organisationen. Ett antal organisationer i Sverige är medlemmar bla Karolinska, Skånes Universitetssjukhus och vi på TEM. Hållbar sjukvård har de senaste åren blivit ett av TEM:s fokusområden och vi arbetar med ett flertal sjukhus och landsting samtidigt som vi deltar i projekt som www.sustainablehealthcare.se

På HCWH:s styrelsemöte i Bryssel förra veckan blev det ännu tydligare för mig hur oerhört långt framme vi i Sverige ligger när det gäller miljöarbete inom hälso- och sjukvården, även om det naturligtvis finns massor kvar att göra. I många länder i europa är miljöarbetet i sektorn nästan obefintligt och utanför europa är det naturligtvis ännu sämre på många håll. Samtidigt finns det ett flertal intressanta projekt runt om i Europa som syftar till att minska sjukvårdens miljöpåverkan, lokalt, regionalt, nationell och globalt. Här finns med andra ord något vi i Sverige kan hjälpa andra länder med och vara ett mycket bra  exempel på att det går att minska sjukvårdens miljöpåverkan.

I filmerna nedan kan du få en bra presentation av HCWH och miljöfrågorna i sjukvården (ur ett USA-perspektiv, allt är inte applicerbart på Europa och kanske framför allt Skandinavien).

Läs mer:

/Daniel Eriksson

Nyheter kring ”Hälsa & Miljö” från HCWH

Healthcare Without Harm (HCWH) har lanserat en ny blogg/hemsida med snabba nyheter för dig med intresse av nyheter med fokusering på hälsa & miljö. Vi kan dessutom konstatera att de valt att använda samma snygga tema i WordPress som TEM-funderingar!

Health Environment

Läs mer:

/Daniel Eriksson

Klimatvänligt sjukhus från HCWH och WHO

healthy hospitalsHealth Care Without Harm och WHO har publicerat ett diskussionsunderlag för hur sjukvården och sjukhus ska kunna bli mer klimateffektivt. Intressant läsning för alla med ett intresse i hållbar sjukvård.

/DanielEriksson